DZIEŃ TRANSPLANTOLOGII 2014

2014-06-05

Uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu po raz drugi  wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Drugie Życie”.

Uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu po raz drugi, przy wsparciu organizatorów oraz nauczyciel: Jadwigi Bochenek, Anny Kuli i Marioli Cupiał, wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Drugie Życie”. Akcja ta ma na celu propagowanie wiedzy na temat przeszczepów wśród społeczeństwa. Ukazuje korzyści, jakie niesie za sobą transplantologia oraz edukuje w zakresie zagadnień medycznych, prawnych oraz etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju. Młodzież nie ogranicza swoich działań do murów szkoły. Chce bowiem aby nikt nie bał się mówić o transplantologii w swoich domach oraz pragnie zachęcić każdą napotkana osobę do pomocy drugiemu człowiekowi.
Na początku kampanii dwie uczennice z Zespołu Szkół w Libiążu – Patrycja Pająk i Patrycja Bijas wzięły udział w inauguracyjnym szkoleniu w Krakowie. To pozwoliło im zdobyć niezbędną wiedzę do promowania Kampanii „Drugie Życie” oraz idei transplantologii wśród uczniów naszej szkoły i lokalnej społeczności.
Do tej pory uczniowie przeprowadzili kilka akcji edukacyjno-informacyjnych które połączyli z promowaniem przeszczepów narządów oraz z rozdawaniem oświadczeń woli. Takie akcje miały miejsce m.in. w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu, w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku, „Elvita” i w Gromcu.
Bardzo udaną akcją edukacyjno-informacyjną była akcja przeprowadzona podczas Koncertu Poezji Jana Pawła II z okazji kanonizacji Papieża, który odbył się w Libiąskim Centrum Kultury w dniu 26. kwietnia br. Zgromadzeni mieszkańcy Libiąża i jego okolic a także Władze Miasta Libiąż chętnie wzięli udział rozmowie z uczniami na temat przeszczepów organów.
W Zespole Szkół została opracowana i przeprowadzona ankieta diagnozująca poziom wiedzy wśród naszych uczniów. Został również ogłoszony konkurs na najlepszy plakat dotyczący transplantologii. Laureatki konkursu: Sylwia Brzezina, Agnieszka Kaczor oraz Anna Lech otrzymały nagrody rzeczowe oraz Certyfikat Nietykalności.
Korzystając z literatury otrzymanej od organizatorów uczennice Nikola Łagowska i Wioletta Wojtanowska przeprowadziły lekcję wychowawczą na temat transplantologii w swojej klasie Ie.
W ramach Kampanii do Zespołu Szkół w Libiążu został dwukrotnie zaproszony Regionalny Odział Krwiodawstwa. Uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Libiąża oddali 22,5 litra krwi.
Młodzież Zespołu Szkół nie tylko słowem ale i czynem popiera Kampanię - 48 uczniów wzięło udział w akcji przystąpienia do Banku Szpiku Kostnego.
Podsumowaniem akcji był Dzień Transplantologii w czasie którego uczniowie brali udział w wykładach, koncertach i przedstawieniu „Drogie Życie” przygotowanym przez panie: Zofie Dyndę i Beatę Czarnik. Specjalnym gościem Dnia Transplantologii był doktor Wojciech Marcinkowski – lekarz transplantolog.


Kampania „Drugie Życie” przeprowadzona przez uczniów ZS była monitorowana i koordynowana przez opiekunów: Jadwigę Bochenek, Mariolę Cupiał i Annę Kulę.

 

Relacja filmowa z Dnia Transplantologii

 

zamknij