Technik organizacji turystyki – specjalność pilot i przewodnik wycieczek, animator czasu wolnego

 Każda podróż ma swoje zalety. Kiedy odwiedzasz lepiej rozwinięte kraje, możesz dowiedzieć się jak poprawić swój własny. A kiedy los zaprowadzi cię do tych biedniejszych, nauczysz się go doceniać.

(Samuel Johnson)

1. Informacje podstawowe

 Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

 2. Jak wygląda praca technika organizacji turystyki?

 Specjalizacja - Animator czasu wolnego 

 • organizuje czas wolny klienta imprez i usług turystycznych 
 • przygotowuje i przeprowadza zajęcia dla różnych segmentów ruchu turystycznego (np.: dzieci, młodzież, rodziny z dziećmi, seniorzy) 
 • promuje aktywny wypoczynek oraz turystykę krajoznawczą 
 • tworzy katalog różnych przykładów gier i zabaw dla dzieci i młodzieży 
 • tworzy katalog różnych gier i zabaw sportowych/ruchowych 
 • tworzy katalog różnych gier i zabaw integracyjnych 
 • tworzy katalog prowadzonych w czasie zajęć tańców animacyjnych 
 • potrafi zorganizować wieczorne show np. w hotelu 

Umiejętności animatora czasu wolnego są wykorzystywane:  

 • w hotelach/sanatoriach/domach wczasowych 
 • podczas imprez turystycznych 
 • podczas imprez organizowanych przez lokalne instytucje (np.: ośrodki kultury) 
 • na obozach, koloniach, zimowiskach 

Profity: 

 • zatrudnianie się przy realizacji różnych form wypoczynku 
 • zatrudnianie się przy realizacji różnych imprez turystycznych / kulturalnych  

  

Specjalizacja - Pilotaż wycieczek 

 • kształci umiejętności opieki nad uczestnikami wycieczki 
 • czuwa nad prawidłową realizacją wszystkich usług przez świadczeniodawców 
 • prowadzi różnego rodzaju wycieczki - zarówno krajowe jak i zagraniczne 
 • jest zorientowany w informacjach dot. miejsc /trasy wycieczki - udziela podstawowych informacji  

Umiejętności pilota wycieczek są wykorzystywane: 

 • przez biura podróży organizujące wyjazdy krajowe  i zagraniczne 

Profity: 

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
 • zatrudnianie się przy realizacji wyjazdów krajowych i zagranicznych 
 • możliwości docierania wraz z klientami do ciekawych miejsc bez konieczności uiszczania za nie opłat 
 • można zwiedzać i jednocześnie zarabiać 

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik organizacji turystyki?

 Aby zdobyć tytuł technika organizacji turystyki trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się klasie trzeciej

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się w klasie piątej

 

4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

 W ramach zajęć szkolnych:

 •  nauczysz się podstaw pracy pilota/przewodnika/animatora czasu wolnego
 • nauczysz się współpracy z usługodawcami w procesie realizacji imprezy turystycznej
 • nauczysz się wykorzystywać nowoczesne źródła i środki w przedstawianiu atrakcji
 • zdobędziesz umiejętności w prowadzeniu wycieczek/oprowadzaniu turystów po atrakcjach
 • nauczysz się prowadzić zajęcia z animacji dzieci i młodzieży, animacji sportowej, animacji tańca, animacji hotelowej oraz autokarowej 

 

Poza zajęciami w szkole uczniowie  biorą  udział w:

 • weźmiesz udział w wielu wycieczkach turystycznych

 • weźmiesz udział w targach turystycznych, w lokalnych imprezach turystycznych (np. jako wolontariusz)

 • odbędziesz praktyki w biurach podróży/ hotelach/ośrodkach kultury