Technik organizacji turystyki

 

 1.        Informacje  o zawodzie

Tendencje prognozowane w perspektywie najbliższych lat zakładają dalszy rozwój turystyki i wzrost zapotrzebowania na pracowników obsługi ruchu turystycznego. Badania socjologów pokazują, że wśród zawodów, które w ciągu najbliższych 10 lat mogą być najbardziej pożądane na rynku pracy, na podium znajdują się zawody związane z organizacją czasu wolnego. Potwierdzają ten fakt analizy rynku pracy, według których wzrośnie zapotrzebowanie na zawody związane z organizacją czasu wolnego i rozwijaniem zainteresowań oraz hobby. Poszukiwani będą animatorzy oraz organizatorzy imprez turystycznych i okolicznościowych.

Zatem technik organizacji turystyki to zawód, który będzie zawsze poszukiwany i pożądany.    Osoby, które lubią obcować z przyrodą, chętnie wyjeżdżają na krótkie lub dłuższe wypady, są ciekawi świata i ludzi, mają szansę na karierę zawodową w branży turystycznej.

 

Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach turystycznych,
 • miejscach informacji i promocji turystycznej,
 • przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • biurach organizatorów kongresów i konferencji,
 • organizacjach turystycznych.

Może również pracować w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego.

Myślący o własnej działalności gospodarczej mogą założyć własne biuro, mogą pracować w charakterze agentów turystycznych.

Zdobywając dodatkowe uprawnienia mogą stać się przewodnikami turystycznymii.

 

 1.        Egzaminy zawodowe i kwalifikacje

Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

        1. Egzamin składa się z dwóch części:

 •   części pisemnej – z której należy uzyskać co najmniej 50%, aby zdać tę część egzaminu,
 •   części praktycznej – z której należy uzyskać co najmniej 75%, aby zdać tę część egzaminu.
 1.  Aby uzyskać tytuł :Technik obsługi turystycznej należy spełnić następujące warunki:
 •   Ukończyć szkołę
 •   Zdać egzamin z kwalifikacji
 1.   Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (deklarację składa się co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną).
 2.   Na egzamin zdający powinien stawić się na 30 minut przed egzaminem. Musi posiadać dowód tożsamości.
 3.  W danej części egzaminu zdający może korzystać tylko z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE.
 4. W przypadku nie zdania części egzaminu poprawia się tylko część, za którą nie została uzyskana wymagana ilość punktów.

 

Technik organizacji turystyki w 5 – letnim cyklu kształcenia zdobywa 2 kwalifikacje zawodowe:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych

 

 Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest:

 • organizowanie,
 • realizacja,
 • koordynowanie,
 • nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych,
 • oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych.

 

Technik organizacji turystyki

 • tworzy imprezy turystyczne,
 • planuje trasy podróży,
 • dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów,
 • prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych,
 • dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych,
 • oferuje i sprzedaje różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne,
 • obsługuje klientów,
 • zajmuje się informacją turystyczną.

 

Wiedzę i umiejętności uczniowie zdobywają podczas zajęć z przedmiotów w kształceniu teoretycznym:

 •   Podstawy turystyki,
 •   Podstawy działalności gospodarczej w turystyce,
 •   Marketing usług turystycznych,
 •   Geografia turystyczna,
 •   Organizacja imprez i usług turystycznych,
 •   Język obcy w turystyce

oraz z przedmiotów w kształceniu praktycznym:

 •   Obsługa turystyczna
 •   Informacja turystyczna
 •   Obsługa informatyczna w turystyce
 •   Praktyki zawodowe (jeden dzień w tygodniu u pracodawcy w klasie drugiej oraz miesięczna praktyka w klasie trzeciej).
 1.        Pracownie i warsztaty szkolne

Kształcenie odbywa się w pracowniach szkolnych, gdzie uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne (pracowania komputerowa).

 1.        Praktyki zawodowe

Kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców, gdzie uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe.

W zakresie organizacji i prowadzenia praktyk szkoła stale współpracuje z Libiąskim Centrum kultury oraz Muzeum Auschwitz. Uczniowie także samodzielnie poszukują pracodawców, gdzie mogą praktykę odbyć. Najczęściej wybierają biura podróży powiatu chrzanowskiego  oraz oświęcimskiego.

 

 5 Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

 

Wizyta w punkcie informacji turystycznej w Chrzanowie

Projekt biura turystycznego

Wyjazdy zawodoznawcze

Targi turystyczne Tour Salon 

Wyjazd do Poznania na Targi turystyczne Tour Salon 2011

zamknij