Technik organizacji turystyki

 Każda podróż ma swoje zalety. Kiedy odwiedzasz lepiej rozwinięte kraje, możesz dowiedzieć się jak poprawić swój własny. A kiedy los zaprowadzi cię do tych biedniejszych, nauczysz się go doceniać.

(Samuel Johnson)

 

1. Informacje podstawowe

 

Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

 

2. Jak wygląda praca technika organizacji turystyki?

 

Technik organizacji turystyki to specjalista organizacji imprez i usług turystycznych. To bardzo często moderator nowych produktów turystycznych, animator czasu wolnego.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w biurach podróży, hotelach, organizacjach zajmujących się szeroko rozumiana turystyki na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Praca w branży turystycznej uchodzi za najbardziej inspirującą ze wszystkich branż usługowych w skali globalnej. W obliczu dzisiejszej pandemii przeżywa ogromne trudności, ale to tylko uświadamia, jak bardzo wielu ludzi pracuje właśnie w tym sektorze gospodarki. Problemy zdrowotne w skali globalnej się skończą i dla turystyki znów nastaną bardzo dobre czasy ze wszystkimi zdobyczami technicznymi, które obecnie się tworzy. Dzisiejsze zwiedzanie i podróżowanie wirtualnie nie zastąpi nam prawdziwych doznań, które doświadczamy w realnym życiu.

 

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik organizacji turystyki?

 

Aby zdobyć tytuł technika organizacji turystyki trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się klasie trzeciej

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się w klasie piątej

 

4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

 

W ramach zajęć szkolnych przyszli technicy organizacji turystycznej uczą się min:

o   Programowanie imprez turystycznych

o   Kalkulowanie kosztów imprez turystycznych

o   Wypełniania dokumentacji związanej z zamawianiem, sprzedażą imprez turystycznych

o   Promowanie produktów turystycznych

o   W ramach specjalizacji - poznawanie warsztatu pracy: pilota, przewodnika, animatora czasu wolnego

 

Projekt biura turystycznego

Poza zajęciami w szkole uczniowie  biorą udział w:

 

  • warsztatach w punktach informacji turystycznej w Chrzanowie

 

  • Targach turystycznych
  • wyjazdach  zawodoznawczych

 

Polecamy ten kierunek osobom kochającym przygodę, podróże, odkrywanie i podziwianie cudów przyrody oraz wielkich osiągnięć ludzkości.