1. Informacje o zawodzie :

Zawód technik mechanik obejmuje swym zakresem takie zagadnienia, jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy dozoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń oraz na stanowiskach produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo- naprawczych, a także innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Technicy mechanicy ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej są uniwersalnymi pracownikami, którzy posiadają zdolność łatwego przekwalifikowania, przez co mają dodatkowe możliwości zatrudnienia.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i nadzorowania produkcji maszyn i urządzeń, 
 • wykonywania montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń, 
 • wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń,
 • wymieniania zużytych lub uszkodzonych elementów oraz zespołów w maszynach  i urządzeniach, 
 • opracowywania dokumentacji technicznej, 
 • projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń

 

2. Egzaminy zawodowe i kwalifikacje

Tytuł zawodowy technik mechanik otrzymuje uczeń, który ukończy szkołę, po uzyskaniu kwalifikacji:

               

MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (egzamin na koniec III klasy)

MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (egzamin w połowie IV klasy)

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (egzamin na koniec III klasy ) uczeń uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie ślusarz.

 

3.Pracownie i warsztaty szkolne

 Kształcenie odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych, gdzie uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Warsztaty szkolne wyposażone są w stanowiska do obróbki ręcznej tj. stoły ślusarskie wraz z narzędziami które się wykorzystuje podczas obróbki oraz stanowiska do obróbki maszynowej tj. wiertarki, ostrzałki, tokarki, frezarki wraz z oprzyrządowaniem.

W czasie zajęć uczniowie wykonują elementy maszyn i urządzeń , uczą się procesów demontażu i montażu zespołów oraz kontroli jakości. Na zajęciach są wykorzystywane pozyskane z zakładu Volkswagena z Polkowic silniki spalinowe.

 

Uczniowie mają też do dyspozycji pracownie wyposażone w komputery i oprogramowanie CAD/CAM, gdzie w ramach zajęć uczą się obsługi programów:

 • AutoCAD – program do tworzenia dokumentacji płaskiej 2D
 • SolidEdge – program do modelowania 3D oraz tworzenia dokumentacji płaskiej
 • ZERO OSN – system do prezentacji tematyki obróbki skrawaniem oraz nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • EdgeCAM – program do komputerowego wspomagania wytwarzania. System CAM tworzy program dla obrabiarki sterowanej numerycznie na podstawie trójwymiarowego modelu 3D gotowego detalu.

 

4. Praktyki zawodowe

Kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców, gdzie uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe ( w klasie trzeciej i czwartej). Współpracujemy z wieloma zakładami na terenie powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego, z którymi mamy podpisane porozumienia o współpracy w zakresie odbywania przez uczniów naszej szkoły praktyk zawodowych. Ponadto wyróżniający się uczniowie mają możliwość zatrudnienia w tych zakładach po skończeniu szkoły i spełnieniu wymagań zawartych w porozumieniach. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe m.in. w zakładach:

 • Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu
 • Thermoplast Sp. z o.o. w Libiążu
 • Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG w Oświęcimiu
 • Alu System Plus Chrzanów
 • FHU „Nowix” Alwernia

 

5 Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

Uczniowie naszej szkoły odbywają wizyty zawodoznawcze do różnych zakładów na naszym terenie, m.in.:

 • Fiat Auto Poland Tychy
 • Man Trucks Sp. z o.o. Niepołomice
 • Muzeum Lotnictwa w Krakowie
 • Unilever Poland Sp z o.o. w Katowicach

 

Wycieczka edukacyjna do Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie

 

16 października uczniowie klasy 2 b, korzystając z pięknej jesiennej aury, udali się na pieszą wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Chrzanowie. Podczas zajęć plenerowych, prowadzonych przez pracownika Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane z procesami technologicznymi dotyczącymi oczyszczania ścieków. Młodzież miała okazję zobaczyć w praktyce mechaniczne i biologiczne etapy oczyszczania ścieków oraz metodę fermentacji metanowej prowadzącej do powstania biogazu. Uczniowie odwiedzili także zakładowe laboratorium, w którym poznali nowoczesne metody badania jakości wody oraz sposoby racjonalnego jej wykorzystania. Podsumowaniem zajęć była analiza makiety edukacyjnej, przedstawiającej wędrówkę wody od jej ujęcia, poprzez dystrybucję  w gospodarstwach domowych, aż po ściek trafiający do oczyszczalni.

Podróż w czasie…

 

25 października uczniowie klasy 2 b odwiedzili krakowskie Muzeum Inżynierii Miejskiej, mieszczące się w zabudowaniach zabytkowej zajezdni tramwajowej.

Pierwszym etapem wizyty była podróż w czasie do rzeczywistości lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Zwiedzając wystawę P jak paradoks, młodzież miała okazję przebyć drogę od marzeń o Polskim Fiacie 125p, przez kupno, aż po rozkosze i trudy użytkowania. W siedzibie muzeum zaprezentowano 20 pojazdów w aranżacji nowoczesnej, ale nawiązującej w każdym detalu do czasów PRL-u. Wystawa pozwoliła nie tylko lepiej poznać kultowego Fiata 125p, przybliżyła także uczniom blaski i cienie czasów, w których ten model był użytkowany.

Drugą część wizyty w muzeum wypełniła wystawa interaktywna Wokół koła, złożona z 27 stanowisk obsługiwanych bezpośrednio przez zwiedzających według instrukcji i opisów.  Stanowiska, choć tematycznie dotyczyły różnych dziedzin nauki i życia, wiązał wspólny mianownik - kształt, jakim jest koło. Uczniowie mogli m.in. samodzielnie podnieść 115 – kilogramowy silnik używając wielokrążków, pojeździć rowerem o kwadratowych kołach, zbudować basztę czy podnieść windę napędzaną kołem deptakowym.