1. Informacje podstawowe:

  • Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
  • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka obcego na poziomie rozszerzonym. 

2. Jak wygląda praca mechanika?

MECHANIK to wszechstronny specjalista od organizowania i nadzorowania produkcji maszyn i urządzeń, wykonywania montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń, wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń, wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów oraz zespołów w maszynach  i urządzeniach,  opracowywania dokumentacji technicznej, projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń.

Pracownicy tej branży są poszukiwani na rynku pracy i mają świetne perspektywy rozwoju własnego oraz prowadzenia mikroprzedsiębiorstw.

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik mechanik?

Aby zdobyć tytuł technika mechanika trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi –  ,czerwiec - trzecia klasa

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – styczeń -  piąta klasa  

 

4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

-       W ramach zajęć w szkole mechanicy uczą się:

  • Obróbki ręcznej
  • Obróbki mechanicznej na obrabiarkach konwencjonalnych
  • Podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Wykonywania dokumentacji technologicznej
  • Wykorzystania programów inżynierskich do tworzenia dokumentacji CAD/CAM
  • Podstaw druku 3D

-       Poza zajęciami w szkole uczniowie  biorą  udział w: 

  • Zajęciach pozalekcyjnych, pozwalających na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności w ramach projektów unijnych
  • Wycieczkach zawodoznawczych, m.in.:

                                                                  Fiat Auto Poland Tychy

                                                                  Man Trucks Sp. z o.o. Niepołomice

                                                                  Muzeum Lotnictwa w Krakowie

                                                                  Unilever Poland Sp z o.o. w Katowicach