technik mechanik z uprawnieniami spawacza

1. Informacje podstawowe:

 • Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka obcego na poziomie rozszerzonym. 

2. Jak wygląda praca mechanika?

Kształcenie w tym zawodzie pozwoli Ci: 

 • poznać nowoczesne techniki łączenia materiałów, 
 • nabyć wiadomości i umiejętności spawania materiałów w osłonie gazów, 
 • nauczyć się techniki druku 3D, 
 • nabyć umiejętności korzystania z programów komputerowych CAD/CAM. 

MECHANIK to wszechstronny specjalista od organizowania i nadzorowania produkcji maszyn i urządzeń, wykonywania montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń, wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń, wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów oraz zespołów w maszynach  i urządzeniach,  opracowywania dokumentacji technicznej, projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń.

Pracownicy tej branży są poszukiwani na rynku pracy i mają świetne perspektywy rozwoju własnego oraz prowadzenia mikroprzedsiębiorstw.

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik mechanik?

Aby zdobyć tytuł technika mechanika trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

 • MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi –  ,czerwiec - trzecia klasa
 • MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – styczeń -  piąta klasa  

4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

-       W ramach zajęć w szkole mechanicy uczą się:

 • Obróbki ręcznej
 • Obróbki mechanicznej na obrabiarkach konwencjonalnych
 • Podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Wykonywania dokumentacji technologicznej
 • Wykorzystania programów inżynierskich do tworzenia dokumentacji CAD/CAM
 • Podstaw druku 3D

-       Poza zajęciami w szkole uczniowie  biorą  udział w: 

 • wyjazdach zawodoznawczych, 
 • dodatkowych zajęciach w ramach realizowanych w szkole projektów, 
 • targach m.in. Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa w Kielcach, 
 • praktykach zawodowych w firmach zajmujących się wykonaniem i remontami konstrukcji metalowych 

 

Warsztaty CAD i Solid Edge

Wizyta w firmie WIROMET

Wizyty zawodoznawcze i zajęcia praktyczne