Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane, i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka .

 

1. Informacje podstawowe:

 

  • Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
  • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

2. Jak wygląda praca logistyka?

 

LOGISTYK to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w działach logistyki właściwie wszystkich gałęzi gospodarki, począwszy od zakładów produkcyjnych, działów zaopatrzenia i sprzedaży, transportu i spedycji, aż po administrację rządową i samorządową. Bez pracy logistów nie funkcjonowało by wojsko, szpitale oraz policja.

Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki jest ogromne. Są niezbędni w niemal każdej większej firmie.

 

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik logistyk?

 

Aby zdobyć tytuł technika logistyka trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

  • SPL.01 Obsługa magazynów – czerwiec - trzecia klas
  • SPL.04 Organizacja transportu – styczeń -  piąta klasa

 

4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

 

-            W ramach zajęć w szkole logiści uczą się:

o   Obsługi wózka widłowego

o   Korzystania z czytnika kodów

o   Formowania jednostek paletowych

o   Wypełniania dokumentacji magazynowo – spedycyjnej

- Poza zajęciami w szkole uczniowie  biorą  udział w: 

o   Olimpiadach i konkursach logistycznych

o   Warsztatach logistycznych na Akademii WSB

o   Wycieczkach zawodoznawczych

 

 

 

Lotnisko Kraków - Balice

 

 

Firma ANEKS

 

 

 

Firma Valeo

 

 

Firma Maspex

 

 

Firma LIBET

Firma RABEN

Polecamy ten kierunek osobom przedsiębiorczym i kreatywnym, obdarzonym zdolnościami planowania i organizowania wielkich przedsięwzięć!

Logistyk potrzebny jest w każdej branży, niezależnie od profilu przedsiębiorstwa !!!