Technik logistyk strażacko-ratowniczy

Logistyk potrzebny jest w każdej branży, niezależnie od profilu przedsiębiorstwa !!!

 

1. Informacje podstawowe:

 

 • Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
 • Klasa ta to propozycja dla uczniów, którzy chcą uzyskać zawód technik logistyk oraz chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażaka.

 

2. Jak wygląda praca logistyka?

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w działach logistyki właściwie wszystkich gałęzi gospodarki, począwszy od zakładów produkcyjnych, działów zaopatrzenia i sprzedaży, transport i spedycję, aż po administrację rządową i samorządową. Będą doskonale przygotowani do rozpoczęcia studiów pożarniczych, studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu logistyki, bezpieczeństwa publicznego.

Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki jest ogromne. Są niezbędni w niemal każdej większej firmie.

 

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik logistyk?

 

Aby zdobyć tytuł technika logistyka trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

 • SPL.01 Obsługa magazynów – czerwiec - trzecia klas
 • SPL.04 Organizacja transportu – styczeń -  piąta klasa

 Uczęszczając do tej klasy uzyskasz szereg wiadomości i kompetencji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

 

 W ramach zajęć w szkole logiści uczą się:

 • Obsługi wózka widłowego
 • Korzystania z czytnika kodów
 • Formowania jednostek paletowych
 • Wypełniania dokumentacji magazynowo – spedycyjnej

 

W klasie strażacko-ratowniczej będziesz mógł skorzystać dodatkowo z:

 • lekcji prowadzonych przez strażaków
 • wyjazdów na ćwiczenia z OSP i PSP
 • udziału w pokazach strażackich
 • praktykach zawodowych w JRG
 • uczestniczyć w wycieczkach zawodowych, w tym do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
 • wziąć udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
 • ukończyć kurs udzielania pomocy przedmedycznej i uzyskać odpowiedni certyfikat,
 • odbyć kurs podstawowy oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP i uzyskać zaświadczenie umożliwiające wstąpienie w szeregi czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Uczestniczyć w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa publicznego prowadzone przez pracowników naukowych Akademii WSB

 

Polecamy ten kierunek osobom przedsiębiorczym i kreatywnym, obdarzonym zdolnościami planowania i organizowania wielkich przedsięwzięć!

 

 

 

Praktyczne zajęcia z ochrony przeciwpożarowej

Bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy w ramach programu edukacyjnego  "Ratujemy i uczymy ratować"

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego w Akademii WSB

Konkursy z zakresu ratownictwa medycznego