Technik górnictwa podziemnego

 1.  INFORMACJE O ZAWODZIE

Technikum górnictwa podziemnego przygotowuje do pracy w zakładach górniczych wydobywających:

 • węgiel kamienny,
 • rudy miedzi,
 • rudy cynku i ołowiu,
 • sól kamienną.

 

W technikum górnictwa podziemnego zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • wykonywania robót górniczych,
 • planowania, nadzorowania i prowadzenia procesu produkcyjnego,
 • przygotowywania dokumentacji techniczno-ruchowej w robotach udostępniających, przygotowawczych i wydobywczych.

 

Technikum Górnictwa Podziemnego w Zespole Szkół w Libiążu ma podpisaną umowę patronacką
z Południowym Koncernem Węglowym (obecnie TAURON Wydobycie), która gwarantuje min.:

 • przyjęcia do pracy absolwentów klas patronackich, którzy w cyklu nauczania osiągną średnią ocen co najmniej 3,5, zdadzą egzamin maturalny oraz uzyskają tytuł technika.

 

 1. EGZAMIN ZAWODOWY I KWALIFIKACJE

Technik górnictwa podziemnego w 4-letnim cyklu kształcenia zdobywa 2 kwalifikacje zawodowe:

 • M.11 – Eksploatacja złóż podziemnych – kwalifikacja zdawana po 3 klasie
 • M.39 – Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych – kwalifikacja zdawana po I semestrze klasy 4.

 

 1. PRACOWNIE i WARSZTATY SZKOLNE

Zajęcia teoretyczne odbywają się w pracowniach szkolnych wyposażonych w sprzęt multimedialny oraz specjalistyczne oprogramowanie – AutoCAD i program VANGRAF do projektowania przewietrzania
i zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym.

 

Zajęcia praktyczne(2 i 3 klasa technikum) odbywają się w sztolni ZG Janina.

 

 1. PRAKTYKI ZAWODOWE

Miesięczną praktykę zawodową w klasie 3 uczniowie realizują w wyrobiskach podziemnych ZG Janina.

 

 1. WYCIECZKI I WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE

W plan kształcenia zawodowego na stałe wpisały się wyjazdy poszerzające wiedzę teoretyczną do: kopalni Guido w Zabrzu, kopalni soli w Wieliczce, sztolni ZG Halemba, GIG w Katowicach, AGH w Krakowie, na Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

 

 1. PROJEKTY I KONKURSY

Uczniowie technikum górniczego biorą udział w konkursach o tematyce górniczej:

 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych
 • Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”
 • Bezpieczny skok z bhp do górnictwa.