Technik energetyk

1. Informacje o zawodzie :

 

Energetyka zajmuje się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

Jako technik energetyk możesz być zatrudniony w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną: w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją instalacji i urządzeń do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej.

 

Możesz wykonywać następujące zadania zawodowe:

  • konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych,
  • pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
  • nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych.

 

Technik energetyk jest zawodem z przyszłością, gdyż energetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Energetyka zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Obejmuje kwestie dostarczania energii w dwóch postaciach: energii elektrycznej - dostarczanej do odbiorcy przewodami elektrycznymi, produkowanej za pomocą turbin i prądnic napędzanych różnymi źródłami energii oraz energii cieplnej - dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem transportującego ciepło nośnika, w szczególności może nim być para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny. Do ogrzewania tych nośników stosuje się różne źródła energii. Technicy energetycy są potrzebni w przedsiębiorstwach, w których energię pierwotną przetwarza się na jej użyteczną postać, oraz w energetycznych sieciach przesyłowych, czyli systemach urządzeń umożliwiających przesyłanie energii do odbiorcy.

 

2. Egzaminy zawodowy i kwalifikacje

 Nauka trwa 5 lat. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika energetyka.

 

Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych,

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

 

3. Praktyki zawodowe i wyjazdy zawodoznawcze

 

Klasa objęta jest patronatem firmy TAURON, która zapewnia :

  • Bezpłatne praktyki w spółkach grupy kapitałowej
  • Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach bloku energetycznego
  • Panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów o najnowszych osiągnięciach w branży energetycznej

 

 Gwarancja pracy dla absolwentów klas patronackich

 

4. Projekty i Konkursy

 

Konkurs „Z energetyką w przyszłość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych objęty patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego, profesora Jerzego Buzka (VIII miejsce w etapie ogólnopolskim w 2015r)

 

5 Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

Wizyta zawodoznawcza w Telefonika Kable w Krakowie

Nauka przez doświadczenie

ENERGTAB 2017

Wizyta zawodoznawcza w  Elektrociepłowni w Katowicach

zamknij