Wszystko jest energią !

Energia jest warunkiem życia we wszystkich dziedzinach, warunkiem wszelkiej aktywności i działania.

 

1.   Informacje podstawowe:

 

Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy TECHNIKA ENERGETYKA.

 

2.   Jak wygląda praca energetyka?

 

Jako TECHNIK ENERGETYK, posiadający kwalifikacje w zakresie:

  • konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych,
  • pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
  • nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych,

będziesz pracownikiem, który jest potrzebny zarówno w firmach produkujących energię elektryczną i ciepło, czyli w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, w firmach dystrybuujących te rodzaje energii, a także w dużych firmach i instytucjach , będącymi odbiorcami energii elektrycznej i cieplnej (np. hotele, służba zdrowia).

Technik energetyk znajdzie zatrudnienie również w firmach współpracujących z producentami energii, a także świadczących usługi dla innych, średnich i małych odbiorców.

 

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik energetyk?

 

Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych,

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

 

4. Jak wyglądają zajęcia w klasie? 

 

W ramach zajęć w szkole energetycy uczą się:

 

o   Jak działają instalacje i urządzenia do produkcji energii elektrycznej – czyli elektrownie

o   Jak działają instalacje do produkcji ciepła – ciepłownie,

o   Jak są obsługiwane całe systemy do przesyłania energii elektrycznej i ciepła.

o   Działania gigantycznych ciepłowni zasilających całe miasta, jak i małych kotłów do ogrzewania pojedynczych domów jednorodzinnych. Zarówno wielkich elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne, elektrowni wodnych i wiatrowych, jak i małych generatorów zasilanych energią odnawialną różnej postaci.

 

 Klasa objęta jest patronatem firmy TAURON, która zapewnia :

o   Bezpłatne praktyki w spółkach grupy kapitałowej

o   Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach bloku energetycznego

o   Panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów o najnowszych osiągnięciach w branży energetycznej

o   Gwarancję pracy dla absolwentów klas patronackich

 

Wiedza nabyta podczas kształcenia w naszym Technikum ułatwi Ci, jeśli wybierzesz w przyszłości taką drogę, kontynuowanie nauki na poziomie studiów wyższych na którejś z uczelni technicznych.

 

 

Technik energetyk jest zawodem z przyszłością, gdyż energetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu.

 

 

 5. Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

 

Wizyta zawodoznawcza w Telefonika Kable w Krakowie

Nauka przez doświadczenie

ENERGTAB 2017

Wizyta zawodoznawcza w  Elektrociepłowni w Katowicach