1. Informacje o zawodzie:

 

To dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach które ułatwiają człowiekowi życie.

Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga istnienia specjalistów. My takich przygotowujemy bo elektronika jest wszędzie: telefony komórkowe, laptopy, sprzęt RTV czy AGD, dlatego technik elektronik nie musi  martwić się o pracę..

Elektronik to profesjonalista o wysokich kompetencjach zawodowych. Zawód technik elektronikto gwarancja dobrego wyboru na przyszłość. Elektronik to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniuMusi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń.

Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie po prostu, wszędzie. Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości. 

 

To szkoła dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • być instalatorem lub serwisantem RTV,
 • być montażystą różnego rodzaju alarmów, sieci komputerowych, anten satelitarnych, urządzeń przeciwpożarowych telekomunikacyjnych, ochrony technicznej,
 • pracować w zakładach produkujących lub stosujących urządzenia elektroniczne,
 • pracować w placówkach badawczo-rozwojowych albo w pracowniach       i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

 

Absolwenci naszego technikum wyróżniają się otwartością, wyobraźnią, gotowością do podejmowania nowych wyzwań, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia się oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.

 Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji społecznej. Uzyskana w naszej szkole wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą Ci nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych – politechnice na wydziałach: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej oraz AGH na wydziałach: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Fizyki i Informatyki Stosowanej; Matematyki Stosowanej.

Jako pracę absolwent możesz podejmować na różnych stanowiskach w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych, serwisach urządzeń elektronicznych, technicznym dozorze nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi, w laboratoriach i szpitalach, w firmach instalujących aparaturę pomiarowo-kontrolną.

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów, posiadających wszechstronne i pożądane w obecnym świecie kompetencje i umiejętności. 

 

 1. Informacje dotyczące egzaminu zawodowego:

 

a)     Egzamin składa się z dwóch części :

 • części pisemnej – z której należy uzyskać co najmniej 50%, aby zdać tę część egzaminu
 • części praktycznej – z której należy uzyskać co najmniej 75%, aby zdać tę część egzaminu

b)     Aby uzyskać tytuł technika należy spełnić następujące warunki: ukończyć szkołę, zdać egzaminy z kwalifikacji ELM.02 i ELM.05.

c)     Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

 TECHNIK ELEKTRONIK w 5-letnim cyklu kształcenia zdobywa 2 kwalifikacje zawodowe:

1. ELM.02 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych – kwalifikacja zdawana na zakończenie klasy III.

2. ELM.05 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych – kwalifikacja zdawana po I semestrze klasy IV.

 

Po zdobyciu kwalifikacji ELM.02 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych zdobędziesz umiejętności:

 

 1. montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
 2. wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
 3. uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
 4. demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.

 

Twoja wiedza pozwoli:

 • lutować ręcznie metodą przewlekaną i powierzchniową;
 • uruchamiać układy i urządzenia elektroniczne;
 • lokalizować i usuwać usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
 • stosować programy do symulacji działań układów elektronicznych.
 • określać funkcje oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych, wchodzących w skład telewizji satelitarnej i kablowej, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej,
 • wykonywać instalację natynkową i podtynkową,
 • rozpoznawać urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli,
 • przygotowywać kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji,
 • instalować urządzenia elektroniczne,
 • uruchamiać zainstalowane urządzenia elektroniczne,
 • wykonywać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych,
 • wymieniać uszkodzone podzespoły urządzeń elektronicznych.

 

Po zdobyciu kwalifikacji ELM.05 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych zdobędziesz umiejętności:

 

 1. użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
 2. konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

 

 Twoja wiedza pozwoli:

 • instalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych,
 • programować urządzenia elektroniczne,
 • oceniać stan techniczny urządzeń elektronicznych,
 • lokalizować uszkodzenia,
 • wymieniać uszkodzone podzespoły,
 • uruchamiać zainstalowane urządzenia,
 • dobierać części i podzespoły do naprawy, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej.

 

 1. Pracownie i warsztaty szkolne:

 

Kształcenie odbywa się w salach:

 1. Pracowni elektrycznej i elektronicznej 
 • wyposażonej w urządzenie i narzędzia umożliwiające badanie, analizę elementów i układów elektronicznych oraz projektowanie układów elektronicznych,
 • stoły laboratoryjne z systemem ESD,
 • oscyloskopy cyfrowe i analogowe,
 • generatory,
 • mierniki analogowe i cyfrowe,
 • trenażery elementów i układów elektronicznych.

Ponadto w czasie zajęć uczniowie mają do dyspozycji komputery z oprogramowaniem wspomagającym naukę w zawodzie:

 • System UniTrain-I produkowany przez firmę Lucas-Nulle GmbH- to wspomagany komputerowo systemem szkoleniowo- doświadczalny.
 • Sterowniki Siemens LOGO 8 wraz z modułami ćwiczeniowymi umożliwiającymi naukę programowania systemów sterowania.
 • System LEGO MINDSTORMS umożliwiający budowę  i programowanie robotów.
 • Oprogramowanie TINA PRO umożliwiające symulację elementów  i układów elektronicznych oraz projektowanie i symulację zaprojektowanych układów.
 • Dydaktyczny System Mikroprocesorowy – urządzenie oparte na mikrokontrolerze INTEL 8051 służące do nauki programowania mikrokontrolerów 8051 i kompatybilnych.

 

     2. Pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych

 • wyposażonej  w narzędzia umożliwiające montaż i uruchamianie układów i urządzeń elektronicznych
 • domofony analogowe i cyfrowe,
 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy telewizji dozorowej,
 • systemy alarmowe,
 • urządzenia telewizji satelitarnej oraz cyfrowej naziemnej,
 • urządzenia układów sterowania,
 • urządzenia układów automatyki.

 

Ponadto w czasie zajęć uczniowie mają do dyspozycji komputery z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie oraz programowanie powyższych systemów.

  

 1. Praktyki zawodowe:

a)     miesięczna praktyka w klasie 3,

b)     zajęcia praktyczne w klasie 2 ( 5 godzin tygodniowo).

 

Uczniowie odbywają praktyki w następujących firmach:

 • „ARKADIUM” S.C.

             Maciejowski Arkadiusz, Maciejowski Krzysztof

             32-590 Libiąż, ul. Klonowa 16

 

 • Centrum – Laptopów SpeedCom

              Kamil Suchocki

             32-500 Chrzanów, ul. Krakowska 2

 

 • Impuls – IT S.C. Usługi Informatyczne,

             Kasy fiskalne, Komputery, Serwis

               32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 16

 

 • ZG Janina

 

 • PPHU A.L.G. Anna Kuraszkiewicz

             32-660 Chełmek, ul. Jagiellońska 1

 

 • Viktor

          Chrzanów

 

 • Cybernet

         Chrzanów, ul. Sądowa 4a

 

 • El-rem Sp. z o.o.

          Alwernia, ul. Olszewskiego 25

 

 • Tauron Wytwarzanie- Spółka Akcyjna- Odział Elektrowni Jaworzno

         Jaworzno, ul. Promienna 51

 

 

 

 

 1. Wycieczki i wyjazdy zawodoznawcze:

 Tradycją szkoły są liczne wyjazdy zawodoznawcze, mające przybliżyć specyfikę zawodu. W przypadku technikum elektronicznego są to:

 • Unilever Poland Sp. z o.o. w Katowicach,
 •  Fiat Auto Poland,
 •  Muzeum Lotnictwa w Krakowie,
 •  Odział Elektrowni Siersza w Trzebini.