Technik elektronik – systemy alarmowe i monitoring wizyjny

 1. Informacje podstawowe:

 Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 2. Jak wygląda praca elektronika?

 Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista, który może podejmować pracę na różnych stanowiskach w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych, serwisach urządzeń elektronicznych, technicznym dozorze nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi, w laboratoriach i szpitalach, w firmach instalujących aparaturę pomiarowo-kontrolną.

Możesz być

 • instalatorem lub serwisantem RTV,
 • montażystą różnego rodzaju alarmów, sieci komputerowych, anten satelitarnych, urządzeń przeciwpożarowych telekomunikacyjnych, ochrony technicznej,
 • pracownikiem w zakładach produkujących lub stosujących urządzenia elektroniczne,
 • pracownikiem w placówkach badawczo-rozwojowych albo w pracowniach  i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik elektronik?

Aby zdobyć tytuł technika elektronika trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

1. ELM.02 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

2. ELM.05 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

  W ramach zajęć w szkole elektronicy uczą się:

 • o nowoczesnych systemach alarmowych i wizyjnych 
 • instalowania, testowania oraz serwisowania nowoczesnych systemów alarmowych i wizyjnych
 • lutować ręcznie metodą przewlekaną i powierzchniową;
 • uruchamiać układy i urządzenia elektroniczne;
 • lokalizować i usuwać usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
 • stosować programy do symulacji działań układów elektronicznych.
 • określać funkcje oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych, wchodzących w skład telewizji satelitarnej i kablowej, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej,
 • wykonywać instalację natynkową i podtynkową,
 • rozpoznawać urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli,
 • przygotowywać kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji,
 • instalować urządzenia elektroniczne,
 • uruchamiać zainstalowane urządzenia elektroniczne,
 • wykonywać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych,
 • wymieniać uszkodzone podzespoły urządzeń elektronicznych.

 

Poza zajęciami w szkole uczniowie  biorą  udział w: 

-       wycieczkach zawodowych do firm zajmujących się nowoczesnymi systemami zabezpieczeń 

-       wyjazdach na targi zabezpieczeń np. Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX 2021 

-       szkoleniach prowadzonych przez firmy z branży alarmowej i monitoringu 

-       praktykach zawodowych w firmach zajmujących się systemami zabezpieczeń 

 

Praktyki zawodowe:

Uczniowie odbywają praktyki w następujących firmach:

 • „ARKADIUM” S.C.Maciejowski Arkadiusz, Maciejowski Krzysztof Libiąż, ul. Klonowa 16
 •  Centrum – Laptopów SpeedCom Kamil Suchocki Chrzanów, ul. Krakowska 2
 •  Impuls – IT S.C. Usługi Informatyczne, Kasy fiskalne, Komputery, Serwis Chrzanów, ul. Sokoła 16
 •  ZG Janina
 •  PPHU A.L.G. Anna Kuraszkiewicz Chełmek, ul. Jagiellońska 1
 •  Viktor  Chrzanów
 •  Cybernet Chrzanów, ul. Sądowa 4a
 •  El-rem Sp. z o.o. Alwernia, ul. Olszewskiego 25
 • Tauron Wytwarzanie- Spółka Akcyjna- Odział Elektrowni Jaworzno ul. Promienna 51