1. Informacje o zawodzie:

Jako technik ekonomista będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

2) pracy biurowej w międzynarodowych korporacjach.

3) obliczania podatków oraz pracy w biurach rachunkowych;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwach;

4) prowadzenia księgowości firmy;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

 

Jako technik ekonomista będziesz miał następujące możliwości zatrudnienia:

  • w biurach przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych;
  • w biurach państwowych instytucji tj. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • w urzędach samorządu lokalnego: urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe;
  • w biurach podatkowych i księgowych;
  • prowadząc księgowość własnej działalności gospodarczej

 

2. Egzaminy zawodowy i kwalifikacje

Nauka trwa 5 lat, podczas których będziesz zdawał 2 egzaminy zawodowe z dwóch różnych kwalifikacji:

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04

Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05

Podstawa programowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991)

 

3. Pracownie i warsztaty szkolne

Zawód ekonomisty to przede wszystkim umiejętność organizacji pracy, analizy danych oraz obsługi programów komputerowych używanych w sekretariatach oraz biurach różnych przedsiębiorstw i instytucji.

Dlatego też praktyczne umiejętności zawodowe nabywamy w pracowni komputerowej.


Uczymy się i pracujemy na Pakiecie Office oraz na programach księgowych firmy INSert.

Są to następujące programy:

  • Subiekt – program do obsługi magazynu;
  • Rewizor – program do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie;
  • Gratyfikant – program kadrowo – płacowy;
  • Rachmistrz – program do prowadzenia rachunkowości w małych i średnich firmach

 

4. Praktyki zawodowe

Nasza szkoła ma podpisane umowy partnerskie dotyczące praktyk uczniowskich z następującymi instytucjami i firmami z naszego regionu:

- Urząd Miasta i Gminy w Libiążu,

- Urząd Miasta i Gminy w Chełmku,

- Urząd Skarbowy w Chrzanowie,

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie,

- Miejskie Centrum Medyczne Libiąż,

- Firma Logistyczna Raben w Sosnowcu,

-Tauron Wydobycie - Zakład Górniczy Janina.

Istnieje także możliwość zorganizowania praktyki w innych firmach. Niektórzy uczniowie odbywają praktyki w Krakowie, Babicach czy też Oświęcimiu, w instytucjach oferujących miejsca praktyk dla uczniów technikum ekonomicznego. Wówczas szkoła zwraca się z oficjalnym pismem do instytucji, którą wybrał uczeń z prośbą o przyjęcie na praktykę.

 

5 Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

Tradycją naszej szkoły są liczne wyjazdy zawodoznawcze, mające przybliżyć specyfikę wybranego przez ucznia zawodu. W przypadku Technikum Ekonomicznego są do wyjazdy:

- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie;

- do Urzędów Wojewódzkich w Krakowie i Katowicach;

- na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

- do Sądów Rejonowych i Okręgowych, w Chrzanowie, Katowicach i Krakowie

- na Targi Pracy i Praktyk Absolwent Talent Days w Katowicach i Krakowie;

 

6. Projekty i Konkursy

Uczniowie Technikum Ekonomicznego biorą udział w następujących konkursach:

-Wirtualny Manager – w grupach 3 osobowych uczniowie zakładają firmy i prowadzą wirtualne przedsiębiorstwa. W roku 2014 zajęliśmy drugie miejsce w Polsce!

- Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie – test wiedzy o prawie gospodarczym i cywilnym - kwalifikacje do etapu wojewódzkiego.

- Olimpiada Ekonomiczna –test wiedzy ekonomicznej - kwalifikacje do etapu okręgowego. 10 miejsce w województwie pod względem ilości punków z etapu szkolnego

- Konkursy i Turnieje Powiatowe

- Lekcje z ZUS: projekt realizowany we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

- Cykliczne spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta

 

Udzaiał w Targach Pracy Absolvent Talent DAys

Oferty pracy czekają na ekonomistów! Dnia 19.X. 2017 r. Uczniowie Technikum Ekonomicznego wzięli udział w Targach Pracy w Krakowie - Absolwent Talent Days gdzie mogli nawiązać kontakty z pracodawcami dotyczące płatnych staży oraz pracy. Liczne oferty pracy pochodziły od banków ( WBK, Alior Bank) oraz firm consultingowych oraz outsourcingowych. Uczniowie mogli przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne oraz sprawdzić swoje CV.

Wizyta zawodoznawcza - Warszawa listopad 2014