1. Informacje podstawowe:

Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem biznesowym. 

2. Jak wygląda praca ekonomisty?

 Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym biznesu internetowego;

2) pracy biurowej w międzynarodowych korporacjach;

3) pracy w agencjach reklamowy i marketingowych;

3) pracy w sekretariatach urzędów, szkół, firm produkcyjnych;

5) pracy w handlu (sklepy detaliczne, galerie handlowe);

6) pracy w banku.

 

Technik ekonomista to zawód dający Ci szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w jednostkach budżetowych i finansowych. Ukończenie Technikum Ekonomicznego może też być  również przepustką do nauki na uczelniach wyższych czy  kariery naukowej, ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych współczesnych nauk.

 

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik ekonomista?

Aby zdobyć tytuł technika ekonomisty trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – czwarta klasa

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – styczeń -  piąta klasa

4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

Zawód ekonomisty to przede wszystkim umiejętność:

  • organizacji pracy,
  • obsługi sprzętu biurowego
  • obsługi programów komputerowych używanych w sekretariatach czy też biurach -

 

Uczniowie uczą się  i pracują na Pakiecie Office oraz na programach księgowych firmy INSert. 

Są to następujące programy:

Subiekt – program do obsługi magazynu;

Rewizor – program do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie;

Gratyfikant – program kadrowo – płacowy;

Rachmistrz – program do prowadzenia rachunkowości w małych i średnich firmach

 

Poza zajęciami w szkole uczniowie  Technikum Ekonomicznego z sukcesami biorą udział w następujących konkursach:

- Wirtualny Manager  

- Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;

- Olimpiada Ekonomiczna;

- Konkursy i Turnieje Powiatowe;

- Rozgrywki Biznesowe,

- Lekcje z ZUS: projekt realizowany we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

- Cykliczne spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

 

Nasza szkoła ma podpisane umowy partnerskie dotyczące praktyk uczniowskich z następującymi instytucjami i firmami z naszego regionu:

- Urząd Miasta i Gminy w Libiążu,

- Urząd Skarbowy w Chrzanowie,

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie,

- Firma Logistyczna Raben w Sosnowcu,

- Tauron Wydobycie - Zakład Górniczy Janina.

Istnieje także możliwość zorganizowania praktyki w innych firmach.

 5 Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

Tradycją naszej szkoły są liczne wyjazdy zawodoznawcze, mające przybliżyć specyfikę wybranego przez ucznia zawodu. W przypadku Technikum Ekonomicznego są do wyjazdy:

- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie;

- do Urzędów Wojewódzkich w Krakowie i Katowicach;

- na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

- do Sądów Rejonowych i Okręgowych, w Chrzanowie, Katowicach i Krakowie

- na Targi Pracy i Praktyk Absolwent Talent Days w Katowicach i Krakowie;