Technik ekonomista - biznes i marketing internetowy

1.Informacje podstawowe:

 Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem biznesowym.

Dodatkowo:  Technik ekonomista – specjalność biznes i marketing internetowy 

 • podczas zajęć warsztatowych dowiesz się jak skutecznie prowadzić E-biznes,  
 • sporządzisz biznesplan i założysz własny sklep internetowy,  
 • nauczysz się tworzyć strategie marketingowe odwiedzając biura reklamowe,  
 • odbędziesz praktyki w agencjach marketingowych,  
 • zwiedzisz Giełdę Papierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski w Warszawie 

2. Jak wygląda praca ekonomisty?

 Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1) podczas zajęć warsztatowych dowiesz się jak skutecznie prowadzić E-biznes;

2) sporządzisz biznesplan i założysz własny sklep internetowy, 

3) nauczysz się tworzyć strategie marketingowe odwiedzając biura reklamowe,

4) odbędziesz praktyki w agencjach marketingowych, 

5) zwiedzisz Giełdę Papierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski w Warszawie

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik ekonomista?

 Aby zdobyć tytuł technika ekonomisty trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – czwarta klasa

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – styczeń -  piąta klasa

 

4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

Zawód ekonomisty to przede wszystkim umiejętność:

 • organizacji pracy,
 • obsługi sprzętu biurowego
 • obsługi programów komputerowych używanych w sekretariatach czy też biurach -

Uczniowie uczą się  i pracują na Pakiecie Office oraz na programach księgowych firmy INSert. Są to następujące programy:

 • Subiekt – program do obsługi magazynu;
 • Rewizor – program do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie;
 • Gratyfikant – program kadrowo – płacowy;
 • Rachmistrz – program do prowadzenia rachunkowości w małych i średnich firmach

Poza zajęciami w szkole uczniowie  Technikum Ekonomicznego z sukcesami biorą udział w następujących konkursach:

 • Wirtualny Manager  
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
 • Olimpiada Ekonomiczna;
 • Konkursy i Turnieje Powiatowe;
 • Rozgrywki Biznesowe,
 • Lekcje z ZUS: projekt realizowany we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Cykliczne spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

Nasza szkoła ma podpisane umowy partnerskie dotyczące praktyk uczniowskich z następującymi instytucjami i firmami z naszego regionu:

 • Urząd Miasta i Gminy w Libiążu,
 • Urząd Skarbowy w Chrzanowie,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie,
 • Firma Logistyczna Raben w Sosnowcu,
 • Tauron Wydobycie - Zakład Górniczy Janina.

Istnieje także możliwość zorganizowania praktyki w innych firmach.

 

5 Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

Tradycją naszej szkoły są liczne wyjazdy zawodoznawcze, mające przybliżyć specyfikę wybranego przez ucznia zawodu. W przypadku Technikum Ekonomicznego są do wyjazdy:

 •  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie;
 •  do Urzędów Wojewódzkich w Krakowie i Katowicach;
 •  na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
 •  do Sądów Rejonowych i Okręgowych, w Chrzanowie, Katowicach i Krakowie
 •  na Targi Pracy i Praktyk Absolwent Talent Days w Katowicach i Krakowie;

Giełda Papirów Wartościowych w Warszawie

Z wiytą w NBP

Erasmus +