WARUNKI REKRUTACJI

O przyjęciu do Zespołu Szkół w Libiążu decydują:

 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • szczególne osiągnięcia.

 

Nabór do naszej szkoły prowadzony jest elektronicznie przez stronę

https://malopolska.edu.com.pl/

 

TERMINY  REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego na każdy rok szkolny zostaną podane po ogłoszeniu ich przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły

 

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 


 

 

SZKOŁA POSIADA

 • monitoring
 • pracownie zawodowe
 • pracownie komputerowe
 • pracownie językowe
 • warsztaty szkolne
 • bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym z dostępem do Internetu dla uczniów
 • własną siłownię
 • pełnowymiarową halę sportową
 • nowoczesne boisko

 

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole

Podpisanie porozumienia o współpracy z  Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
dla zawodu  technik logistyk (specjalność strażacko-ratownicza)

DZIEŃ OTWARTY

Zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia każdego roku organizujemy Dzień Otwarty wtedy nasi uczniowie oprowadzają kandydatów po szkole. W trakcie wizyty kandydaci mają okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną, mogą uczestniczyć w przygotowanych dla nich prezentacjach, konkursach i pokazach. Podczas wizyty gimnazjaliści mogą się przekonać jak dobrą bazą dydaktyczną i sportową dysponuje szkoła oraz jak wiele jest w niej organizowanych akcji i interesujących imprez szkolnych, a także pozaszkolnych.

 

Dzień otwarty szkoły 30 marca 2021

DZIEŃ OTWARTY 2019

DZIEŃ OTWARTY 2016

DZIEŃ OTWARTY 2015 I WIZYTY W SZKOŁACH POWIATU CHRZANOWSKIEGO