Informacje o szkole

Podejmując naukę w szkole ponadgimnazjalnej wkraczasz w nowy etap Swojego Życia. Profil szkoły, który wybierzesz wpłynie na Twoją przyszłość. Sam/a zdecyduj, do której klasy będziesz kandydował/a.
Nasza szkoła istnieje ponad pól wieku. W 2012 roku obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia. A w 2018 roku Technikum nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzięki staraniom kolejnych dyrektorów szkoła zmieniła profil i stała się obecnie Zespołem Szkół. Młodzież uczy się w: liceum ogólnokształcącym, technikum ekonomicznym, obsługi turystycznej, logistycznym, energetycznym, górniczym, elektronicznym i mechanicznym. Szkoła prowadzi również kształcenie na kursach kwalifikacyjnych.
Budynek szkoły jest w pełni przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych.
Od września 2006 dyrektorską kadencję piastuje mgr Bogumiła Buchała, której zastępcami są mgr inż. Maria Fraś i mgr inż. Maciej Siewniak. Pod ich kierownictwem, wszyscy nauczyciele dbają o wysoki poziom przekazywania wiedzy i umiejętności, czego dowodem są liczne zwycięskie konkursy i olimpiady. O wysokim poziomie nauczania świadczą wyniki matury, egzaminów zawodowych oraz ilość uczniów rozpoczynających studia.

 

ROZSZERZENIA

Uczniowie mają do wyboru następujące rozszerzenia:

 • geografia,
 • matematyka,
 • język polski,
 • język angielski,
 • biologia,
 • historia,
 • fizyka,
 • chemia,
 • wos

 

WARUNKI REKRUTACJI

O przyjęciu do Zespołu Szkół w Libiążu decydują:

 • oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • test kompetencyjny
 • szczególne osiągnięcia.

 

Nabór do naszej szkoły prowadzony jest elektronicznie przez stronę

https://malopolska.edu.com.pl/

 

SZKOŁA POSIADA

 • monitoring
 • pracownie zawodowe
 • pracownie komputerowe
 • pracownie językowe
 • warsztaty szkolne
 • bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym z dostępem do Internetu dla uczniów
 • własną siłownię
 • pełnowymiarową halę sportową
 • nowoczesne boisko

 

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W SZKOLE

Nasza szkoła może poszczycić się nie lada osiągnięciami w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Pomysłowość, przedsiębiorczość i zapał pedagogów w tworzeniu projektów edukacyjnych niejednokrotnie zostały już nagrodzone.
Obecnie w szkole realizowane są następujące projekty finansowane z EFS:

 1. CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH- to projekt systemowy dla szkolnictwa zawodowego w ramach którego odbywają się: kursy zewnętrzne, szkolenia, warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, staże oraz wyjazdy zawodoznawcze rozwijające dla uczniów technikum mechanicznego, elektronicznego, energetycznego i górniczego.
 2. ERASMUS PLUS - współpraca międzynarodowa szkół w ramach której odbywają się zagraniczne wyjazdy uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy do działu Projekty unijne

DZIEŃ OTWARTY

Zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia każdego roku organizujemy Dzień Otwarty wtedy nasi uczniowie oprowadzają kandydatów po szkole. W trakcie wizyty kandydaci mają okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną, mogą uczestniczyć w przygotowanych dla nich prezentacjach, konkursach i pokazach. Podczas wizyty gimnazjaliści mogą się przekonać jak dobrą bazą dydaktyczną i sportową dysponuje szkoła oraz jak wiele jest w niej organizowanych akcji i interesujących imprez szkolnych, a także pozaszkolnych.

 

 

DZIEŃ OTWARTY 2019

DZIEŃ OTWARTY 2016

DZIEŃ OTWARTY 2015 I WIZYTY W SZKOŁACH POWIATU CHRZANOWSKIEGO

zamknij