Dzień otwarty szkoły 30 marca 2021

 WARUNKI REKRUTACJI

O przyjęciu do Zespołu Szkół w Libiążu decydują:

 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • szczególne osiągnięcia.

 

Nabór do naszej szkoły prowadzony jest elektronicznie przez stronę

https://malopolska.edu.com.pl/

 

TERMINY  REKRUTACJI

 

Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły

 

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

I termin do 17 czerwca 2021 r.;

II termin do 9 lipca 2021 r.

 

 

DNI OTWARTE 2021

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Technikum w Libiążu zapraszają na DNI OTWARTE SZKOŁY dla ósmoklasistów i ich rodziców

 • 30 marca 2021 w godz. 15.00 - 16.00 – spotkanie online,
 • 13 i 20 kwietnia 2021 w godz. 16.00 – 17.00 – możliwość stacjonarnego zobaczenia szkoły, porozmawiania z nauczycielami, poznania oferty edukacyjnej,
 • cały kwiecień – po telefonicznym umówieniu, możliwość indywidualnego spotkania w dogodnym terminie z nauczycielami na terenie szkoły, obejrzenie pracowni, poznanie kierunków kształcenia i zasad rekrutacji. 

 

SZKOŁA POSIADA

 • monitoring
 • pracownie zawodowe
 • pracownie komputerowe
 • pracownie językowe
 • warsztaty szkolne
 • bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym z dostępem do Internetu dla uczniów
 • własną siłownię
 • pełnowymiarową halę sportową
 • nowoczesne boisko

 

 

DZIEŃ OTWARTY

Zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia każdego roku organizujemy Dzień Otwarty wtedy nasi uczniowie oprowadzają kandydatów po szkole. W trakcie wizyty kandydaci mają okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną, mogą uczestniczyć w przygotowanych dla nich prezentacjach, konkursach i pokazach. Podczas wizyty gimnazjaliści mogą się przekonać jak dobrą bazą dydaktyczną i sportową dysponuje szkoła oraz jak wiele jest w niej organizowanych akcji i interesujących imprez szkolnych, a także pozaszkolnych.

 

DZIEŃ OTWARTY 2019

DZIEŃ OTWARTY 2016

DZIEŃ OTWARTY 2015 I WIZYTY W SZKOŁACH POWIATU CHRZANOWSKIEGO