Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez wyposażenie pracowni nauki zawodów w powiatowych jednostkach oświatowych

Zespół Szkół w Libiążu przystąpił do Projektu:

„Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez wyposażenie pracowni nauki zawodów w powiatowych jednostkach oświatowych” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 

Projekt dotyczy podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez rozwój bazy dydaktycznej i oferty edukacyjnej.

 

Wyposażone w ramach projektu pracownie poprawią atrakcyjność i konkurencyjność szkół na terenie regionu, a także umożliwią zdobycie kwalifikacji w zawodach atrakcyjnych na rynku pracy.

 

W ramach projektu do nasza szkoła wyposażyła:
1. Pracownie elektryczna i elektroniczną;
2. Pracownie instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
3. Pracownie rysunku technicznego.

 

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA

PRACOWNIA INSTALACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO