Wszystkie poniższe przedsięwzięcia były współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

  1. W roku szkolnym 2005/2006 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Libiążu otrzymało w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 r. Szkoły ponadgimnazjalne i policealne." 14-stanowiskową pracownię komputerową oraz 4-stanowiskowe Multimedialne Centrum Informacyjne.
  2. W roku szkolnym 2006/2007 Technikum w Zespole Szkół w Libiążu otrzymało w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r. Szkoły ponadgimnazjalne i policealne." 14-stanowiskową pracownię komputerową oraz 4-stanowiskowe Multimedialne Centrum Informacyjne.
  3. W roku szkolnym 2007/2008 Zespół Szkół w Libiążu otrzymał w ramach projektu "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2005 r." 4-stanowiskowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
  4. W roku szkolnym 2007/2008 Zespół Szkół w Libiążu otrzymał w ramach projektu "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II" licencje na pakiet ekonomiczny Insert GT firmy Insert.