Zespół Szkół w Libiążu został utworzony na podstawie Aktu Utworzenia Zbiorczego Zakładu Szkolnego - pismo - nr DG/643/89 z dnia 12. 06. 89r. i pisma nr KO-OR-0-0213/26/95 oraz Uchwał: Nr XIX/102/2000 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18.04.2000 r., Rady Pedagogicznej Nr 8/1999/2000 z dnia 15.05.2000 r., Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr XXI/112/2000 z dnia 20.06.2000 r.

 

Organem prowadzącym szkołę jest: Powiat Chrzanowski.

 

Nadzór pedagogiczny prowadzi Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 

W skład Zespołu Szkół w Libiążu wchodzą następujące szkoły :

 

Liceum Ogólnokształcące

 

Technikum
kształcące w zawodach:

  • technik ekonomista
  • technik elektronik
  • technik mechanik
  • technik górnik
  • technik obsługi turystycznej
  • technik logistyk
  • technik energetyk

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych
kształcąca w systemie wieczorowym
w zawodach:

  • technik ekonomista
  • technik administracji
  • technik górnictwa podziemnego.

 

 Szkoła Branżowa I stopnia

 

Zespół Szkół może organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Portal Oświatowy Powiatu Chrzanowskiego