Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół w Libiążu

nabór na rok szkolny 2020/2021


 

KLASA OGÓLNA

Gwarantujemy:

 • wybór rozszerzeń
 • naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
 • rzetelne przygotowanie do matury

 

Dysponujemy:

 • bardzo dobrą bazą sportową—siłownia, hala sportowa, boisko poliuretanowe
 • sprawdzoną i doświadczoną kadrą nauczycielską
 • dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną

 

Dajemy możliwość realizowania własnych pasji na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych:

 • język i kultura krajów anglojęzycznych,
 • zajęcia teatralne,
 • koło poezji śpiewanej,
 • działania w wolontariacie,
 • wymiany międzynarodowe w ramach projektu Erasmus plus.

 


 

KLASA SPORTOWA O PROFILACH: PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA

Gwarantujemy:

 • realizację programu szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego
 • treningi prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską- trenerów piłki nożnej z licencją UEFA B
  i trenerów II klasy w siatkówce
 • treningi z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego
 • 10 godzin zajęć sportowych w tygodniu
 • ścisłą współpracę ze Szkołą Piłkarską „Górnik Libiąż” i MKS Libiąż
 • udział w meczach, turniejach, obozach sportowych

 

Dysponujemy najlepszą bazą sportową w powiecie chrzanowskim:

 • pełnometrażową halą sportową, boiskiem sportowym z nawierzchnią poliuretanową
 • dwoma pełnowymiarowymi trawiastymi boiskami piłkarskimi (MORS Libiąż),
 • halą pneumatyczną, siłownią

 

Terminarz naboru do klasy sportowej:

 • 11.05.2020. – 20 .05.2020 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w sekretariacie ZS
 • 21.05.2020. – 03.06.2020. – przeprowadzenie testu sprawności fizycznej
 • 10.06.2020. – ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu sprawności fizycznej
 • pozostałe działania i terminy – jak wszyscy kandydaci do szkoły

 


 

Liceum Ogólnokształcące

w to szkoła, która zapewnia uczniom możliwość rozwoju i pozwala na doprecyzowanie preferencji zawodowych. Uczniowie, którzy dołączą do Zespołu Szkół w Libiążu i wybiorą tę formę kształcenia będą mieli możliwość realizowania własnych pasji zarówno podczas zajęć obowiązkowych, jak i szerokiej gamy zajęć dodatkowych.

Dołącz do nas, a będziesz mieć możliwość:

Wyboru rozszerzeń:

- dzięki rozszerzonej matematyce możesz kontynuować naukę na politechnice – wydziały: Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej; Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; w AGH na wszystkich wydziałach i Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu, Fizyki, Astronomii   i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Biotechnologii;

 - dzięki rozszerzonym lekcjom z języka angielskiego możesz rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne potrzebne w każdej branży;

 - dzięki rozszerzonej geografii, biologii i wychowaniu fizycznemu możesz podjąć studia w AWF na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziałach Lekarskim, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu, Chemii, Biologii, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub też na popularnym obecnie kierunku – kosmetologii;

   - dzięki rozszerzonej historii, językowi angielskiemu i polskiemu możesz kontynuować naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziałach: Prawa i Administracji, Historycznym, Filologicznym, Polonistyki, Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Nauki języków obcych:

 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego,
 • języka francuskiego.

 Rozwijania zainteresowań w ramach zajęć dodatkowych takich jak:

 • język i kultura krajów anglojęzycznych,
 • zajęcia teatralne,
 • koło poezji śpiewanej,
 • działania w wolontariacie,
 • wymiany międzynarodowe,
 • sekcje sportowe.