Rok szkolny 2020/2021

Egzamin  maturalny

 

 

 

 

 

Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego 2021

docx
plik docx - 15.2 KB
pdf
plik pdf - 661.7 KB

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021r.

pdf
plik pdf - 909.3 KB

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

pdf
plik pdf - 414.8 KB

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku

Egzamin maturalny w Formule 2023 – informatory

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony:

  • w 2023 r. – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
  • w 2024 r. – dla absolwentów 5-letniego technikum.

Informatory dostępne na stronie CKE 

 Minister Edukacji Narodowej i Nauki  podpisał rozporządzenie regulujące kwestie:

- wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w 2021 r.,

- zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,

- umożliwienia zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Rozporządzenie znajdziecie  na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania uczniów, nauczycieli i rodziców odnośnie matury 2020/2021

https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/videos/2822544454690124/?sfnsn=mo

 

 

 

 

W związku z pandemią COVID-19  termin Próbnej Matury z Operonem został przsunięty. Uczniowie  napiszą egzaminy w innym możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów podejmie Dyrekcja szkoły zgodnie z wytycznymi MEN. 

Rok szkolny 2020/2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ZESTAWIENIE ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

rok szkolny 2020/2021

 

klasa Ia

technik logistyk – 333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

technik organizacji turystyki – 422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

 

klasa Ib

technik ekonomista – 331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

technik energetyk – 311307

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

 

 

klasa IIa

technik logistyk – 333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

 

 

 

klasa IIb

technik ekonomista – 331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

technik organizacji turystyki – 422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

klasa IIc

technik mechanik – 311504 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik elektronik - 311408

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

klasa IId

technik logistyk – 333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

 

klasa IIe

technik ekonomista – 331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

technik elektronik - 311408

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

 

klasa IIf

technik organizacji turystyki – 422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

technik energetyk – 311307

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

 

klasa IIIa

technik logistyk – 333107

AU.22. Obsługa magazynów

AU.32. Organizacja transportu

technik obsługi turystycznej – 422103

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

 

klasa IIIb

technik energetyk – 311307

EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

technik ekonomista – 331403

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

 

klasa IIIc

technik mechanik – 311504

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik górnictwa podziemnego – 311703

MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych

MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

klasa IVa

technik mechanik – 311504

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik logistyk – 333107

AU.22. Obsługa magazynów

AU.32. Organizacja transportu

 

klasa IVb

technik energetyk – 311307

EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

technik elektronik – 311408

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

klasa IVc

technik górnictwa podziemnego – 311703

MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych

MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

technik obsługi turystycznej – 422103

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 

  • egzamin składa sie z dwóch części : części pisemnsej i częsci praktycznej
  • aby zdać egzamin z danej kwalifikacji należu uzyskać co najmniej 50% z częsi pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej
  • aby uzyskać tytuł technika należy spełnić następujące warunki: ukończyć szkołę, zdać egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie ( 2 lub 3 kwalifikacje)
  • aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystapienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (deklarację skałada się co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną)
  • na egzamin uczeń powienien stawić się na 30 minut przed egzaminem ( z dowodem tożsamości)
  • w danej części egzaminu uczeń może korzystać z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE
  • w przypadku nie zdania części egzaminu poprawia się tylko część, za którą nie uzyskał wymaganej ilości punktów

Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE

 

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 

 

Zakończyły się egzaminy zawodowe w klasach III technikum.
Oprócz teoretycznych wiadomości uczniowie musieli się wykazać umiejętnościami praktycznymi, wykonując zadanie na stanowiskach egzaminacyjnych.
Uczący się w zawodzie technik górnictwa podziemnego zdawali te egzaminy na sztolni Zakładu Górniczego Janina. Oto list otwarty do Pana Marcina Nastawnego, Dyrektora ds. pracy ZG Janina.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzajacych w Zespole Szkół w Libiążu

TAURON TAURON Wydobycie Urząd Miejski w Libiążu LCK Thermoplast Alu system NowiX w Alwerni Impuls - IT w Chrzanowie ZEASiP w Libiążu