Wychowawcy i sale lekcyjne

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Klasa 1a technik logistyk

mgr Agnieszka Warzecha

Klasa 1b technik ekonomista/technik elektronik

mgr Bogumiła Buchała

Klasa 1c technik organizacji turystyki/technik mechanik

mgr Grzegorz Solarski

Klasa 2a technik logistyk

mgr Andrzej Piotrowski

Klasa 2b technik ekonomista/technik organizacji turystyki

mgr Halina Szczurek

Klasa 2c technik elektronik/ technik energetyk

mgr Izabela Łabęcka

Klasa 3d technik logistyk (po gimnazjum)           

mgr Agnieszka Król

Klasa 3e technik elektronik/ technik ekonomista (po gimnazjum)

mgr Wanda Jarczyk

Klasa 3f technik organizacji turystyki / technik energetyk  

mgr  Zofia Dynda

Klasa 3a technik logistyk

mgr Wioletta Kosowska

Klasa 3b technik ekonomista/technik organizacji turystyki

mgr Urszula Grabowska

Klasa 3c technik mechanik/technik elektronik

mgr Stanisława Wawrzacz

Klasa 4a technik obsługi turystycznej / technik logistyk     

mgr Joanna Bębenek

Klasa 4b technik energetyk/ technik ekonomista 

mgr Łukasz Płatek

Klasa 4c technik górnictwa podziemnego/ technik mechanik 

mgr Elżbieta Wronka

 

 

 

Nazwisko i Imię

numer gabinetu/sali lekcyjnej

mgr inż. Bochenek Jadwiga

gabinet dyrektora

mgr Łukasz Płatek

gabinet wicedyrektorów

mgr inż. Siewniak Maciej   

gabinet wicedyrektorów

mgr Bębenek Joanna

24

 inż. Anna Lech

110

mgr Cupiał Mariola             

117 pedagog szkolny

                      

 

mgr Dynda Zofia   

216

mgr Grabowska Urszula       

208

mgr Lis Anita            

211

mgr inż. Gucik Stanisław                

108

mgr Jarczyk Wanda                                 

113

mgr Kawala Dominik                     

hala sportowa

mgr Kosowska Wioletta                 

215

mgr Król Agnieszka                                    

118

mgr Łabęcka Izabela    

213

mgr inż. Krzeczek Maciej                                   

210

 

 

mgr Piotrowski Andrzej                   

103

mgr Piotrowska Ewa                       

203

mgr Płatek Łukasz                          

202

mgr Słowik Urszula                        

13, Biblioteka

mgr Solarski Grzegorz                   

hala sportowa

mgr Szczurek Halina                     

102

mgr Szpara Małgorzata                 

214

mgr Toporek Agnieszka                 

18

mgr Warzecha Agnieszka              

23

mgr Wawrzacz Stanisława              

206

mgr Widlarz Jadwiga                     

hala sportowa

mgr Wronka Elżbieta                    

21

mgr Wróbel Anna                         

111

 mgr Szwed - Sporysz Sylwia

 114

 mgr Baczkowska-Dobranowska Anna

 22

mgr inż. Siewniak Maciej

106

mgr Szymanek Paulina

120