Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 01.09.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2021 r.

Ferie zimowe – 17 - 30.01.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 - 19.04.2022 r.

Dodatkowe dni wolne dla uczniów:

 • 12 listopada 2021
 • 7 stycznia 2022
 • 10 stycznia 2022 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna
 • 11 stycznia 2022– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna
 • 2 maja 2022
 • 4 maja 2022 (matura z j. polskiego)
 • 5 maja 2022 (matura z matematyki)
 • 6 maja 2022 (matura z j. angielskiego)

 

EGZAMINY MATURALNE( odpowiedzialny wicedyrektor):

Egzamin maturalny pisemny 04 - 20. 05. 2022r.:

 • 04.05.2022 r.- j. polski
 • 05.05.2022 r. - matematyka
 • 06.05.2022 r. - j. angielski

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMINY ZAWODOWE(odpowiedzialny kierownik kształcenia praktycznego):

Sesja zimowa

 • 10.01.2022 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • 11.01.2022 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja letnia

 • 01.06.2022 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik: logistyk, technik organizacji turystyki, technik energetyk
 • 02..06.2022 – 07.06.2022 – część pisemna egzaminu zawodowego – wszystkie zawody
 • 03..06.2022 – 19.06.2022 - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik mechanik, technik elektronik
 • 08.06.2022 - 13.06.2022 r. – - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik ekonomista

 

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych - 29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych - 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie - 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

Terminy zebrań z rodzicami:

29.09.2021r.

20.12.2021r.

13.04.2022r.

08.06.2022r.

 

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

07.12.2021 r.- projekt oceny śródrocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych

15.12.2021 r. - klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

17.12.2021 r. - projekt oceny śródrocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-III

12.01.2022 r. - klasyfikacja śródroczna klas I-III

13.04.2022r. - projekt oceny końcoworocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas maturalnych

27.04.2022r. - klasyfikacja końcoworoczna klas maturalnych

07.06.2022r. - projekt oceny rocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji rocznej klas I-III

15.06.2022r. - klasyfikacja roczna klas I-III

 

Zajęcia wspomagajace dla uczniów.

Od września prowadzone będą dla chętnych uczniów dodatkowe zajęcia wspomagające mające na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.