Sekretariat uczniowski

Poniedziałek  7.00 – 17.00

Wtorek            7.00 – 15.00

Środa              7.00 – 15.00

Czwartek         7.00 – 15.00

Piątek              7.00 – 13.00

DROGI RODZICU

 

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

-        kaszel,

-        temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,

-        bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

-        utratę węchu o nagłym początku,

-        utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku

-        wysypkę.

pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

 

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

  •           przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
  •           miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;
  •           mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

W czasie kwarantanny:

  •           w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu,
  •           spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  •           jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

 

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.

Procedury postępowania w czasie pandemii zostały opublikowane na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

 

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.

Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2.

Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.

Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

 

Nowy sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne w auli szkolnej

W świetle refraktorów i przy użyciu profesjonalnego nagłośnienia pragniemy ogłosić:

 

Rada Rodziców sfinansowała zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego

i oświetlenia scenicznego do auli Zespołu Szkół w Libiążu.

 

Aula to miejsce szczególne i wyjątkowe. To tutaj odbywają się najważniejsze uroczystości szkolne, wystawiane są przygotowane przez uczniów przedstawienia i przyjmowani zaproszeni goście.

Chcemy, by szkoła nie była tylko miejscem nauki, ale również pozwalała na rozwijanie zainteresowań. Mamy nadzieję, że pomoże w tym zakupiony sprzęt a dzięki dodatkowemu wyposażeniu spotkania, akademie i występy uczniów będą nowocześniejsze i bardziej profesjonalne.

 

Dziękujemy za pomoc w realizacji marzeń

Dyrekcja i Uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu

 DRODZY RODZICE !

 

Rozmawiajcie z dzieckiem o wszelkich niepokojących symptomach czy zaobserwowanych zjawiskach, a także starajcie się odpowiednio zareagować. 

Pomocą Państwu może służyć także szkoła. Pamiętajcie o rozmowie z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

Adresy i telefony instytucji do których można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej :

 

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – www.800100100.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Powiatowej w Chrzanowie

ul.M. Skłodowskiej – Curie 10 , 32 – 500 Chrzanów, tel. 32 646 71 85  interwencja.poik@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

ul. Topolowa 16, 32 – 500 Chrzanów, tel.  32 624 11 30 pcpr@powiat-chrzanowski.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie

ul. Focha 3, 32 -500 Chrzanów, tel. 32 624 12 70, pppchrzanow@post.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu

ul. 9 Maja 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 32 627 78 25 ops@libiaz.pl

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Przemocy w Libiążu

ul. 9 Maja 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 3262778-25, 32 627 51 43 ops@libiaz.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Libiążu

ul. Makowa 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 32 662 74 077 robertcebula@tlen.pl

 

 

 

docx
plik docx - 22 KB