• Technik górnictwa podziemnego

    • 1. Informacje podstawowe:

     Technikum górnictwa podziemnego przygotowuje do pracy w zakładach górniczych wydobywających:

     • węgiel kamienny,
     • rudy miedzi,
     • rudy cynku i ołowiu,
     • sól kamienną.

      W technikum górnictwa podziemnego zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do:

     • wykonywania robót górniczych,
     • planowania, nadzorowania i prowadzenia procesu produkcyjnego,
     • przygotowywania dokumentacji techniczno-ruchowej w robotach udostępniających, przygotowawczych i wydobywczych.

      

     2. Gdzie może pracować technik  górnictwa podziemnego?

     Technikum Górnictwa Podziemnego w Zespole Szkół w Libiążu ma podpisaną umowę patronacką
     z Południowym Koncernem Węglowym (obecnie TAURON Wydobycie), która gwarantuje min.:

     przyjęcia do pracy absolwentów klas patronackich, którzy w cyklu nauczania osiągną średnią ocen co najmniej 3,5, zdadzą egzamin maturalny oraz uzyskają tytuł technika.

      

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik górnictwa podziemnego?

      

     Technik górnictwa podziemnego w 5-letnim cyklu kształcenia zdobywa 2 kwalifikacje zawodowe:

     M.11 – Eksploatacja złóż podziemnych – kwalifikacja zdawana po 3 klasie

     M.39 – Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych – kwalifikacja zdawana po I semestrze klasy 4.

      

    • 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

     PRACOWNIE i WARSZTATY SZKOLNE

     Zajęcia teoretyczne odbywają się w pracowniach szkolnych wyposażonych w sprzęt multimedialny oraz specjalistyczne oprogramowanie – AutoCAD i program VANGRAF do projektowania przewietrzania
     i zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym.

      

     Zajęcia praktyczne (2 i 3 klasa technikum) odbywają się w sztolni ZG Janina.

      

     PRAKTYKI ZAWODOWE

     Miesięczną praktykę zawodową w klasie 3 uczniowie realizują w wyrobiskach podziemnych ZG Janina.

      

     PROJEKTY I KONKURSY

     Uczniowie technikum górniczego biorą udział w konkursach o tematyce górniczej:

     • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych
     • Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”
     • Bezpieczny skok z BHP  do górnictwa

      

     5.​​​​​​​​​​​​​​Wycieczki i wyjazdy zawodoznawcze

     W plan kształcenia zawodowego na stałe wpisały się wyjazdy poszerzające wiedzę teoretyczną do:

     • kopalni Guido w Zabrzu,
     • kopalni soli w Wieliczce,
     • sztolni ZG Halemba, GIG w Katowicach,
     • AGH w Krakowie,
     • na Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

      

  •  

    

   • Lista galerii

    brak danych
  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • zslibiaz@interia.pl
   • sekretariatzs@interia.pl
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych