2017-10-11

10 października 2017r. odbyła się pierwsza w roku szkolnym 2016/2017 akcja krwiodawstwa.

Do akcji przestąpiło 40 osób. Krew oddało 29 krwiodawców.

Dzięki pięknej postawie uczniów i mieszkańców Libiąża

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zyskało ponad 13 litrów krwi.

Serdecznie dziękujemy  

Terminy akcji:

18.12.2017r.

08.03.2018r.

29.05.2018r.

Informacji udziela pani Jadwiga Bochenek