Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

2016-09-15

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do grupy szkół, które otrzymają wsparcie finansowe dla biblioteki w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016".

Zapraszamy uczniów do zgłaszania propozycji książek, które chcielibyście przeczytać.

Biblioteka szkolna, na skutek złożonego wniosku, otrzymała dotację finansową, w kwocie 15 000,00 zł, umożliwiającą zakup książek. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa, uchwalonego przez Radę Ministrów. Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków.

 

Cel Główny Programu:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 

Cele szczegółowe:    

  1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

 

Dzięki pozyskanym środkom, zbiory Biblioteki zostaną wzbogacone o wiele nowych, ciekawych książek, co mamy nadzieję, sprawi radość naszym Czytelnikom.