Podpisanie porozumienia z Wyższą Szkołą Biznesu z Dąbrowy Górniczej

2016-06-12

Nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z jedną z najbardziej renomowanych uczelni w kraju

(10 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich według „Perspektywy”2016)

Podczas spotkania z przedstawicielami władz Uczelni: dr. Marcinem Lisem, Prorektorem WSB ds. Rozwoju i Spraw Studenckich oraz dr. inż. Pawłem Sobczakiem i mgr. inż. Sebastianem Korzeniowskim,  omówiono kwestię potencjału praktycznego kształcenia, szczególnie w obszarze:

 

  1. Logistyki
  2. Ekonomii
  3. Obsługi Turystycznej

 

Poruszono zagadnienia dotyczące wspólnych działań w zakresie organizacji otwartych warsztatów, wykładów oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół w Libiążu w zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię dla młodzieży szkolnej.

 

W ramach współpracy uczelnia:

  1. Zapewnienia możliwości udziału uczniów Zespołu Szkół w wybranych warsztatach otwartych i wykładach oraz innych zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię dla młodzieży  szkolnej;
  2. Umożliwienia Zespołowi Szkół udziału w Klubie Szkół Partnerskich i zamieszczenie informacji o realizacji współpracy na stronie internetowej Uczelni;
  3. Prowadzenia wykładów śródsemestralnych dla uczniów Zespołu Szkół, w tym popularyzujących dorobek naukowy Uczelni;
  4. Współdziałania w organizowaniu praktyk zawodowych dla wybranych uczniów Zespołu Szkół;
  5. Wspierania nauczycieli Zespołu Szkół w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.                                                                                                        

 

  Jadwiga Bochenek