Otwieramy bibliotekę od 25 maja - nowe zasady korzystania

2020-05-22

Od 25 maja biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00

Terminy obowiązkowych zwrotów wypożyczonych materiałów:

8 czerwca - maturzyści

19 czerwca - uczniowie klas 1-3.

Przed przyjściem zapoznaj się z zasadami i warunkami korzystania ze zbiorów i usług.

Zapraszam i czekam na Was!

Zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług w związku z występującą epidemią:

1. bezwzględne przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, pracowników i osoby trzecie wytycznych opracowanych na potrzeby Zespołu Szkół w Libiążu (ogłoszone przez dyrektora) oraz wytycznych opracowanych przez MEN, MZ, GIS i umieszczonych na stronie www.men.gov.pl;

2. do biblioteki użytkownicy wchodzą pojedynczo z zachowaniem wszystkich zasad stosowania środków ochrony osobistej obowiązującymi w szkole;

3. użytkownicy nie podchodzą do stanowiska pracy bibliotekarza, a zwrot i wypożyczenie odbywa się na łatwym do dezynfekcji blacie;

4. zawiesza się wolny dostęp do zbiorów – bibliotekarz podaje materiały;

5. czytelnia i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej pozostają zamknięte dla użytkowników;

6. wypożyczone materiały można zwracać również do systematycznie opróżnianego pudła w holu szkoły;

7. zwracane materiały oznaczone datą, w której zostały przyjęte trafiają na okres 3 dni na osobne miejsce składowania i nie są udostępniane;

8. aby uniknąć gromadzenia i nieuzasadnionego kontaktu, uczniowie i nauczyciele mogą poinformować bibliotekarza o chęci skorzystania z usług biblioteki poprzez dziennik Librus na dzień przed planowana wizytą; bibliotekarz potwierdzi termin i godzinę uwzględniając zasady bezpieczeństwa;