23 absolwentów Zespołu Szkół w Libiążu zostało przyjętych do pracy w ZG Janina.

2016-01-06

Zespół Szkół w Libiążu od prawie 10 lat ma podpisaną umowę patronacką z Tauron – Wydobycie S.A. Jest ona gwarantem współpracy szkoły z ZG Janiną w zakresie organizacji praktyk zawodowych i - co najważniejsze - zapewnia najlepszym uczniom technikum pracę po zakończeniu nauki.

W tym roku po raz kolejny  absolwenci naszej szkoły spełniający warunki umowy (średnia ocen co najmniej 3,5, zdany egzamin maturalny i uzyskany tytuł technika górnictwa podziemnego) zostali przyjęci do pracy - 23 uczniów technikum górniczego wstąpiło w poczet Braci Górniczej.

„Mieliśmy spore obawy, w związku z szumem medialnym wokół branży górniczej, dotyczące  naszego zatrudnienia w Tauron - Wydobycie. Spółka okazała się jednak wiarygodnym i rzetelnym partnerem, który całkowicie zrealizował warunki umowy podpisanej ze szkołą. Od listopada jesteśmy pracownikami ZG Janina” – mówi Szymon Kobyłczyk, były uczeń Zespołu Szkół w Libiążu

Efektem zintegrowanych działań szkoły i kopalni są dobrze przygotowani do pracy absolwenci. Potwierdza to dyrektor do spraw pracy pan Marcin Nastawny  - „Dzięki wiedzy teoretycznej i nabytym umiejętnościom praktycznym oraz znajomości specyfiki warunków pracy w naszej kopalni, uczniowie Zespołu Szkól są bardzo dobrze przygotowani do pracy zawodowej”.

Biorąc pod uwagę efekty dotychczasowej współpracy, jesteśmy przekonani, że postanowienia umowy patronackiej między obydwoma zakładami będą nadal obowiązywały.

Jadwiga Bochenek