Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych

2019-09-25

W dniu 24 września 2019 roku odbyło się ślubowanie klas pierwszych

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkole rozpoczęły następujące klasy:

I A – klasa technikum logistycznego z wychowawcą Panią profesor Iwoną Głownią  - nauczycielką języka polskiego

I B – to klasa łącząca w sobie dwa zawody: technik ekonomista
i technik organizacji turystyki, wychowawcą klasy jest Pani profesor Urszula Grabowska - nauczycielka matematyki

I C – to również klasa łącząca dwa zawody: technik elektronik
i technik mechanik, wychowawcą klasy jest Pani profesor Stanisława Wawrzacz – nauczycielka matematyki

I D – to klasa technikum logistycznego z wychowawcą Panią profesor Beatą Czarnik – nauczycielką języka angielskiego

I E – to klasa łącząca dwa zawody: technik ekonomista i technik elektronik, wychowawcą klasy jest Pani profesor Wanda Jarczyk
– nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

I F – to również klasa łącząca dwa zawody: technik energetyk
i technik organizacji turystyki, wychowawcą klasy jest Pani profesor Zofia Dynda – nauczycielka języka polskiego

 

Rotę ślubowania odczytał uczeń klasy III B – Albert Ryska.

Chorążym Pocztu sztandarowego  był uczeń klasy III B Bartosz Hardzina, asystę tworzyli uczniowie z tej samej klasy: Marcin Wasiczek i Patryk Majka.