Technik elektronik

 1. Informacje o zawodzie:

Elektronik to profesjonalista o wysokich kompetencjach zawodowych. Technik zawsze może zostać inżynierem lub naukowcem. Zawód technik elektronik, to gwarancja dobrego wyboru na przyszłość. Elektronik to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu. Musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń.

To szkoła dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • być instalatorem lub serwisantem RTV,
 • być montażystą różnego rodzaju alarmów, sieci komputerowych, anten satelitarnych, urządzeń przeciwpożarowych telekomunikacyjnych, ochrony technicznej,
 • pracować w zakładach produkujących lub stosujących urządzenia elektroniczne,
 • pracować w placówkach badawczo-rozwojowych albo w pracowniach       i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

 

Zdobyte w tym zawodzie kwalifikacje możesz podwyższyć poprzez kontynuację nauki na politechnice na wydziałach: Inżynierii Elektrycznej                                i Komputerowej; Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej oraz w AGH na wydziałach: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Fizyki i Informatyki Stosowanej; Matematyki Stosowanej.

Jako absolwent możesz podejmować pracę na różnych stanowiskach                                         w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych, serwisach urządzeń elektronicznych, technicznym dozorze nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi, w laboratoriach i szpitalach, w firmach instalujących aparaturę pomiarowo-kontrolną.

 

 1. Informacje dotyczące egzaminu zawodowego:

 

a)     Egzamin składa się z dwóch części :

 • części pisemnej – z której należy uzyskać co najmniej 50%, aby zdać tę część egzaminu
 • części praktycznej – z której należy uzyskać co najmniej 75%, aby zdać tę część egzaminu

b)     Aby uzyskać tytuł technika należy spełnić następujące warunki: ukończyć szkołę, zdać egzaminy z kwalifikacji E6 i E20.

c)     Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (deklarację składa się co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną).

 

Technik elektronik w 4-letnim cyklu kształcenia zdobywa 2 kwalifikacje zawodowe:

1. E6 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych – kwalifikacja zdawana na zakończenie klasy III.

2. E20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych – kwalifikacja zdawana po I semestrze klasy IV.

 

Po zdobyciu kwalifikacji E6 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznychbędziesz umiał:

 

1. Instalować urządzenia elektroniczne,

2. Konserwować instalacje urządzeń elektronicznych.

 

Twoja wiedza pozwoli:

 •  określać funkcje oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych, wchodzących w skład telewizji satelitarnej i kablowej, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej,
 • wykonywać instalację natynkową i podtynkową,
 • rozpoznawać urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli,
 • przygotowywać kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji,
 • instalować urządzenia elektroniczne,
 • uruchamiać zainstalowane urządzenia elektroniczne,
 • wykonywać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych,
 • lokalizować uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych,
 • wymieniać uszkodzone podzespoły urządzeń elektronicznych.

 

Po zdobyciu kwalifikacji E20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych będziesz umiał:

Użytkować i obsługiwać urządzenia elektroniczne

 Twoja wiedza pozwoli:

 •  instalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych,
 • programować urządzenia elektroniczne,
 • oceniać stan techniczny urządzeń elektronicznych,
 • lokalizować uszkodzenia,
 • wymieniać uszkodzone podzespoły,
 • uruchamiać zainstalowane urządzenia,
 • dobierać części i podzespoły do naprawy, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej.

 

 3.Pracownie i warsztaty szkolne:

 Kształcenie odbywa się w salach:

 1.  Pracowni elektrycznej i elektronicznej wyposażonej w urządzenie

i narzędzia umożliwiające badanie, analizę elementów i układów elektronicznych oraz projektowanie układów elektronicznych. Do dyspozycji uczniów są:

 • stoły laboratoryjne z systemem ESD,
 • oscyloskopy cyfrowe i analogowe,
 • generatory,
 • mierniki analogowe i cyfrowe,
 • trenażery elementów i układów elektronicznych.

Ponadto w czasie zajęć uczniowie mają do dyspozycji komputery z oprogramowaniem wspomagającym naukę w zawodzie:

 • System UniTrain-I produkowany przez firmę Lucas-Nulle GmbH- to wspomagany komputerowo systemem szkoleniowo- doświadczalny.
 • Sterowniki Siemens LOGO 8 wraz z modułami ćwiczeniowymi umożliwiającymi naukę programowania systemów sterowania.
 • System LEGO MINDSTORMS umożliwiający budowę  i programowanie robotów.
 • Oprogramowanie TINA PRO umożliwiające symulację elementów  i układów elektronicznych oraz projektowanie i symulację zaprojektowanych układów.
 • Dydaktyczny System Mikroprocesorowy – urządzenie oparte na mikrokontrolerze INTEL 8051 służące do nauki programowania mikrokontrolerów 8051 i kompatybilnych.

 

      B.Pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych wyposażonej  w narzędzia umożliwiające montaż i uruchamianie systemów:

 • domofonowych analogowych i cyfrowych,
 • kontroli dostępu,
 • telewizji dozorowej,
 • systemów alarmowych,
 • telewizji satelitarnej oraz cyfrowej naziemnej,
 • układów sterowania,
 • układów automatyki.

 

Ponadto w czasie zajęć uczniowie mają do dyspozycji komputery                                  z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie oraz programowanie powyższych systemów.

 

 

 

 1. Praktyki zawodowe:

a)     miesięczna praktyka w klasie 3,

b)     zajęcia praktyczne w klasie 2 ( 5 godzin tygodniowo).

 

Uczniowie odbywają praktyki w następujących firmach:

 • „ARKADIUM” S.C.

             Maciejowski Arkadiusz, Maciejowski Krzysztof

             32-590 Libiąż, ul. Klonowa 16

 

 • Centrum – Laptopów SpeedCom

              Kamil Suchocki

             32-500 Chrzanów, ul. Krakowska 2

 

 • Impuls – IT S.C. Usługi Informatyczne,

             Kasy fiskalne, Komputery, Serwis

               32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 16

 

 • ZG Janina

 

 • PPHU A.L.G. Anna Kuraszkiewicz

             32-660 Chełmek, ul. Jagiellońska 1

 

 • Viktor

          Chrzanów

 

 • Cybernet

         Chrzanów, ul. Sądowa 4a

 

 • El-rem Sp. z o.o.

          Alwernia, ul. Olszewskiego 25

 

 • Tauron Wytwarzanie- Spółka Akcyjna- Odział Elektrowni Jaworzno

         Jaworzno, ul. Promienna 51

 

 1. Wycieczki i wyjazdy zawodoznawcze:

 Tradycją szkoły są liczne wyjazdy zawodoznawcze, mające przybliżyć specyfikę zawodu. W przypadku technikum elektronicznego są to:

 • Unilever Poland Sp. z o.o. w Katowicach,
 •  Fiat Auto Poland,
 •  Muzeum Lotnictwa w Krakowie,
 •  Odział Elektrowni Siersza w Trzebini.

 

zamknij