Plany nauczania

PLAN NAUCZANIA - TECHNIKUM 4-LETNIE

zawód - technik ekonomista

podbudowa programowa: gimnazjum

PLAN NAUCZANIA - TECHNIKUM 4-LETNIE
zawód - technik obsługi turystycznej
podbudowa programowa: gimnazjum

 PLAN NAUCZANIA - TECHNIKUM 4-LETNIE
zawód - technik mechanik
podbudowa programowa: gimnazjum

PLAN NAUCZANIA - TECHNIKUM 4-LETNIE
zawód - technik elektronik
podbudowa programowa: gimnazjum

PLAN NAUCZANIA - TECHNIKUM 4-LETNIE
zawód - technik górnictwa podziemnego
podbudowa programowa: gimnazjum

zamknij