Informacje o szkole

OGŁOSZENIE  O PRZEDŁUŻENIU NABORU NAUCZYCIELI ZAWODU

OGŁOSZENIE

 O PRZEDŁUŻENIU NABORU NAUCZYCIELI ZAWODU

 z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu

na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 15.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. do godziny 15.00, zostaje przedłużony nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego                  w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne  w ramach  projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ                             i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym                                     i pomocniczym mechaniczno-górniczym

na modułowy  kurs specjalistyczny obejmujący obsługę oprogramowania :

     EDGE CAM

     SOLID EDGE

     CNC SINU TRAIN

     Projektowanie i wydruk 3 D  

Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :

 •         Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
 •         Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy - pierwszeństwo będą miały osoby
  z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)

Złożenie dokumentacji naboru na kursy specjalistyczne składającej się z:

 1.      Załącznik nr 1  Formularza zgłoszeniowego
 2.      Załącznik nr 2  Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 3.      Załącznik nr 3  Oświadczenie uczestnika projektu
 4.      Załącznik nr 4  Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawodu
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub Zespole Szkół
  w Libiążu.

Załączniki są dostępne na stronach: www.pcechrzanow.edu.pl,   www.zs.libiaz.pl www.ckz.pcechrzanow.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne należy składać  w trakcie trwania  naboru

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.

Wszelkie informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09  lub bezpośrednio u Koordynatora projektu   oraz  na tablicy ogłoszeń .

Podejmując naukę w szkole ponadgimnazjalnej wkraczasz w nowy etap Swojego Życia. Profil szkoły, który wybierzesz wpłynie na Twoją przyszłość. Sam/a zdecyduj, do której klasy będziesz kandydował/a.
Nasza szkoła istnieje ponad pól wieku. W 2012 roku obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia. Dzięki staraniom kolejnych dyrektorów szkoła zmieniła profil i stała się obecnie Zespołem Szkół. Młodzież uczy się w: liceum ogólnokształcącym, technikum ekonomicznym, obsługi turystycznej, górniczym, elektronicznym i mechanicznym. Szkoła prowadzi również kształcenie na kursach kwalifikacyjnych.
Budynek szkoły jest w pełni przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych.
Od września 2006 dyrektorską kadencję piastuje mgr Bogumiła Buchała, której zastępcami są mgr inż. Maria Fraś i mgr inż. Maciej Siewniak. Pod ich kierownictwem, wszyscy nauczyciele dbają o wysoki poziom przekazywania wiedzy i umiejętności, czego dowodem są liczne zwycięskie konkursy i olimpiady. O wysokim poziomie nauczania świadczą wyniki matury, egzaminów zawodowych oraz ilość uczniów rozpoczynających studia.

 

ROZSZERZENIA

Uczniowie mają do wyboru następujące rozszerzenia:

 • geografia,
 • matematyka,
 • język polski,
 • język angielski,
 • biologia,
 • historia,
 • fizyka,
 • chemia,
 • wos

 

WARUNKI REKRUTACJI

O przyjęciu do Zespołu Szkół w Libiążu decydują:

 • oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • test kompetencyjny
 • szczególne osiągnięcia.

 

Nabór do naszej szkoły prowadzony jest elektronicznie przez stronę

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

 

SZKOŁA POSIADA

 • monitoring
 • pracownie komputerowe
 • pracownie językowe
 • warsztaty szkolne
 • bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym z dostępem do Internetu dla uczniów
 • własną siłownię
 • pełnowymiarową halę sportową
 • nowoczesne boisko

 

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W SZKOLE

Nasza szkoła może poszczycić się nie lada osiągnięciami w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Pomysłowość, przedsiębiorczość i zapał pedagogów w tworzeniu projektów edukacyjnych niejednokrotnie zostały już nagrodzone.
Obecnie w szkole realizowane są następujące projekty finansowane z EFS:

 1. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE- to projekt systemowy dla szkolnictwa zawodowego w ramach którego odbywają się: kursy zewnętrzne, szkolenia, warsztaty, zajęcia pozalekcyjne - wyrównawcze i rozwijające dla uczniów technikum ekonomicznego, mechanicznego, elektronicznego i obsługi turystycznej.
 2. COMENIUS - współpraca międzynarodowa szkół w ramach której odbywają się zagraniczne wyjazdy uczniów i nauczycieli.
 3. MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU - wymiany międzynarodowe uczniów w kraju i zagranicą.

Zapraszamy do działu Projekty unijne

DZIEŃ OTWARTY

Zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia każdego roku organizujemy Dzień Otwarty wtedy nasi uczniowie oprowadzają kandydatów po szkole. W trakcie wizyty kandydaci mają okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną, mogą uczestniczyć w przygotowanych dla nich prezentacjach, konkursach i pokazach. Podczas wizyty gimnazjaliści mogą się przekonać jak dobrą bazą dydaktyczną i sportową dysponuje szkoła oraz jak wiele jest w niej organizowanych akcji i interesujących imprez szkolnych, a także pozaszkolnych.

 

 

DZIEŃ OTWARTY 2016

DZIEŃ OTWARTY 2015 I WIZYTY W SZKOŁACH POWIATU CHRZANOWSKIEGO

zamknij