Program SOCRATES-COMENIUS

maj 2008 SZWECJA - Boras

Międzynarodowa konferencja dydaktyków w Szwecji

Czwarte spotkanie projektowe programu Comenius "Uczenie się przez Całe Życie" odbyło się w Szwecji w dniach 14 – 20 maja 2008 roku. W spotkaniu wzięło udział czterech nauczycieli naszej szkoły. Gospodarzem spotkania był zespól szkół technicznych Almåsgymnasiet z Boras (Szwecja). Podczas sześciu dni spędzonych w gronie ponad 30 pedagogów z siedmiu europejskich krajów pracowaliśmy nad tematem przewodnim projektu, który brzmi Strategie Wsparcia i Pracy Zespołowej. Zapoznaliśmy się z pracą w szwedzkiej szkole, która wygląda inaczej niż u nas. Pierwszą i zasadniczą różnicą jest sposób zwracania się uczniów do nauczycieli. Uczniowie zwracają się do nauczycieli po imieniu. W szkole tej nie ma dzwonków, obwieszczających początek i koniec lekcji. Wiele lekcji poświęconych jest na zajęcia praktyczne, które odbywają się w szkole – w specjalnie i nowocześnie wyposażonych pracowniach. Szkoła dysponuje olbrzymim warsztatem samochodowym, w którym uczniowie mają do dyspozycji kilka samochodów do malowania, rozbierania na części, majsterkowania. Znajduje się tam również pracownia florystyczna, do której dwa razy w tygodniu dowożone są świeże kwiaty. Z nich dziewczęta uczą się układać bukiety na różne okoliczności. Najbardziej jednak zafascynowała nas olbrzymich rozmiarów kuchnia, jakiej nie powstydziły się najlepszy hotel. Dwóch wykwalifikowanych kucharzy uczy w niej tajników sztuki kulinarnej. Posiłki przygotowywane przez uczniów są serwowane w szkolnej restauracji. Kolejną pracownią, którą szkoła posiada jest salon fryzjerski, gdzie przyszłe adeptki tego zawodu nabywają praktycznych umiejętności fryzjerskich.
Obok zapoznawania się z pracą szkoły szwedzkiej uczestniczyliśmy w warsztatach na temat słabych i mocnych stron pracy nauczycielskiej oraz w zajęciach na temat strategii uczenia się. Bengt-Göthe Freding zaprezentowal wykład na temat Successful schools. Pracowaliśmy także nad zawartością strony internetowej naszego projektu (www.tbss.eu). Każda szkoła odpowiedzialna jest za aktualizacje pewnych zagadnień. Jednym z produktów naszego projektu będzie broszurka na temat strategii wsparcia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i społecznymi, której to poświęcona była jedna z sesji. Projekt ten stwarza nam -nauczycielom możliwość wspólnej pracy nad zagadnieniami nurtującymi pedagogów we wszystkich krajach, wymianę doświadczeń, badanie różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej jak i ekonomicznej. Tę ostatnią dostrzegliśmy szczególnie wyraźnie porównując warunki pracy w szkole polskiej i szwedzkiej.

 

styczeń 2008 BELGIA - Brugge-Herentals

Międzynarodowa konferencja dydaktyków w Belgii

Zapoczątkowany w naszej szkole w październiku 2006 roku program Unii Europejskiej „COMENIUS - Uczenie się przez całe życie” pozwolił na uczestnictwo czwórki nauczycieli naszej szkoły w międzynarodowej konferencji dydaktyków, która odbyła się tym razem w Belgii. Wizyta ta była częścią Partnerskiego Projektu Szkół - w której szkoła uczestniczy.

 

Podczas tygodniowego spotkania pedagogów z siedmiu europejskich krajów, poznawaliśmy realia pracy dwóch belgijskich szkół - szkoły podstawowej w Bruggii oraz szkoły średniej w Herentals. Braliśmy też udział w konferencjach i warsztatach dydaktycznych. Uczestniczyliśmy w spotkaniach metodycznych dotyczących takich zagadnień jak 6 myślowych kapeluszy DE Bono czy tzw. metody „Bez winy”. Mieliśmy okazję przedstawić i porównać podjęte w każdej szkole inicjatywy związane z pracą grupową nauczycieli oraz zaangażowaniem rodziców w pracę szkoły. Pracowaliśmy nad projektem VENUS zajmującym się tematyką różnic w sposobie nauczania i uczenia się dziewcząt i chłopców oraz zagadnieniem stylów nauczania.

 

Szkoła Św. Józefa w Herentals zatrudnia ponad 100 nauczycieli i uczęszcza do niej ponad 1000 uczniów. Warunki pracy w Belgii nie odbiegają wiele od warunków w polskich szkołach, jedyna różnica to mało liczne klasy - ok. 20 uczniów oraz dłuższe lekcje - 50 min. Ciekawostką jest to, że większość uczniów jak i nauczycieli nawet w zimie dojeżdża do szkoły na rowerach.

 

Możliwość podziwiania wspaniałych gotyckich zabytków Bruggii i Brukseli oraz życzliwa atmosfera pośród prawie czterdziestu uczestników konferencji ze Szwecji, Włoch, Belgii, Norwegii, Estonii, Niemiec oraz Polski to dodatkowe wartości tego spotkania.

 

maj 2007 WŁOCHY - Palermo

Międzynarodowa konferencja dydaktyków we Włoszech

W Libiążu początek wiosny, na Sycylii lato w rozkwicie. Przekonaliśmy się o tym osobiście, dzięki roboczej wizycie, z jaką udaliśmy się na początku maja do Palermo. Wizyta naszych nauczycieli w szkole średniej Libero Grassi w Palermo związana była z Programem Socrates – Comenius, a dotyczyła realizacji projektu "Strategie Wsparcia i Pracy Zespołowej", nad którym pracujemy wraz ze szkołami ze Szwecji, Norwegii, Estonii, Belgii, Niemiec i Włoch. Socrates - Comenius to dla naszej szkoły interesujące doświadczenie, do którego przygotowania rozpoczęliśmy już w zeszłym roku. Praca nad programem Socrates Comenius zaowocowała przyznaniem naszej szkole grantu (środków finansowych z Unii Europejskiej), a tym samym formalnym przyjęciem do grona jego uczestników. Specjalnie powołana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Komisja Selekcyjna zaakceptowała stworzony przez naszą międzynarodową grupę roboczą projekt, a wizyta w Palermo to kolejny etap jego realizacji.

 

Trwający tydzień pobyt na Sycylii to czas twórczego wysiłku nad zadaniami projektu, udział konferencjach metodycznych, prace w międzynarodowych grupach nauczycieli, a także przyjemnie i pożytecznie spędzane chwile na zapoznawaniu się z miejscową kulturą, zwyczajami i organizacją włoskiego systemu szkolnictwa.

 

Zadania projektu skupiają się wokół wypracowania metod pomocy uczniom z problemami szkolnymi, społecznymi i emocjonalnymi. Liczymy, że współpraca na tym polu z różnorodnymi szkołami przyniesie cenne i ciekawe rezultaty oraz przerodzi się w stałe międzynarodowe współdziałanie..

 

październik 2006 ESTONIA - Elwa

Pierwsze spotkanie w ramach projektu w Estonii

Nasza szkoła otrzymała grant z Unijnego Programu Edukacyjnego Socrates. Projekt zatytułowany: "Strategie wsparcia i pracy zespołowej", który realizujemy wspólnie ze szkołami z Belgii, Estonii, Niemiec, Norwegii oraz Włoch, ma na celu wypracowanie praktycznych narzędzi dydaktycznych, służących rozwojowi pracy zespołowej oraz wypracowanie metod, które nauczyciele będą mogli stosować w pracy z uczniami posiadającymi problemy szkolne.

 

W dniach 12-18 października odbyło się w Estonii pierwsze spotkanie nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie. Zespół Szkól reprezentowany był przez dyrektora szkoły - Bogumiłę Buchałę oraz nauczycieli pracujących nad projektem - Wandę Jarczyk oraz Agnieszkę Król. W miejscowości Elva w Estonii spotkało się 23 nauczycieli z sześciu państw europejskich Mieliśmy sposobność poznać systemy nauczania w poszczególnych krajach oraz pracować nad zagadnieniami pracy zespołowej nauczycieli. Spotkanie nauczycieli z różnych krajów było również doskonałą szansą na porównanie metod nauczania oraz warunków pracy nauczycieli w poszczególnych szkołach, a także uczenie interkulturalne.

zamknij