Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

O PROJEKCIE

 

Projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.

 

Województwo Małopolskie skoncentrowało swoje działania na podniesieniu jakości kształcenia zawodowego w całym województwie poprzez realizację projektu partnerskiego o zasięgu regionalnym we współpracy z wszystkimi powiatami z Małopolski, gminami prowadzącymi szkoły zawodowe oraz podmiotami niepublicznymi wyłonionymi na drodze konkursu.

 

Przygotowana przez Województwo Małopolskie strategia działania zakłada kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie poprzez wykorzystanie instrumentów dostępnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Jest to jedno z pierwszych w Polsce tego typu komplementarnych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, zakładające równoczesne wsparcie uczniów, jak również kadry pedagogicznej szkół zawodowych. Głównym celem projektu będzie wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy, poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.

 

Jednym z kluczowych elementów projektu będzie możliwość doposażenia wiodących szkół, kształcących w poszczególnych branżach w sprzęt techno – dydaktyczny służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach tzw. cross-financingu (10 % wartości projektu).

 

Projekt będzie realizowany przez pięć lat do 30 listopada 2014 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KURSY 2015

REGULAMINY UCZESTNICTWA

KURSY ZAWODOWE

 

Od stycznia do sierpnia 2012 odbyły się kursy:

 

Kurs operatora koparko-ładowarki

Kurs obsługi wózków jezdniowych

 

Kurs na uprawnienia SEP

 

Kurs pilotów wycieczek

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

Warsztaty agroturystyczne

Warsztaty CAD - program Solid Edge

Warsztaty - programowanie mikrokomputerów

WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

 

WIZYTA ZAWODOZNAWCZA W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM "NA POŁOMIU"

WIZYTA ZAWODOZNAWCZA W SĄDZIE OKRĘGOWYM W KATOWICACH

 

W dniu 11 kwietnia 2012 r. uczniowie klasy III d Zespołu Szkół w Libiążu w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, udali się na wycieczkę do Sądu Okręgowego – Wydział Pracy - w Katowicach. Uczniowie w ramach wizyty zawodoznawczej zapoznali się ze strukturą sądu, sędzia przedstawił zasady i tryb pracy sądu okręgowego a, następnie uczniowie uczestniczyli w rozprawach sądowych. Pan sędzia Marek Sidełko odpowiadał również na liczne pytania dotyczące spraw z zakresu prawa pracy i pomagał młodzieży w rozpatrywaniu kazusów prawnych. W przerwach między kolejnymi rozprawami Sędzia przedstawiał poszczególne sprawy i uzasadniał wyroki. Klasa III d aktywnie uczestniczyła w zajęciach i chętnie zabierała głos w dyskusji. Wycieczki tego typu mają na celu pokazanie pracy sądów i przebiegu rozpraw sądowych.

WIZYTA ZAWODOZNAWCZA W NARODOWYM BANKU POLSKIM

 

W środę 18 kwietnia odwiedziliśmy Narodowy Bank Polski była to wizyta zawodoznawcza z projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Zostaliśmy zaproszeni na krótką prezentację, z której dowiedzieliśmy się o funkcjach banku i roli Rady Polityki Pieniężnej. Uczestniczyliśmy w pokazie „Jak rozróżnić banknoty prawdziwe od fałszywych i jakie są ich zabezpieczenia”.

WIZYTA ZAWODOZNAWCZA W PORCIE LOTNICZYM KRAKÓW - BALICE

WIZYTA ZWODOZNAWCZA W FIAT AUTO POLAND W TYCHACH

WIZYTA ZAWODOZNAWCZA W FABRYCE MAN TRACKS W NIEPOŁOMICACH

 

Przedsiębiorstwo produkuje samochody ciężarowe i autobusy. Uczniowie dowiedzieli się tam, jak produkowane są samochody dostawcze, poznali dokładnie cała historię koncernu M.A.N oraz zasady rekrutacji do pracy i warunki zatrudnienia. Ci którzy uważnie słuchali otrzymali  gratisowe pamiątki wygrane w quizie z zakresu znajomości zagadnień zwiazanych z koncernem.

WIZYTA ZAWODOZNAWCZA W HOTELU SOLAR SPA W SZCZAWNICY

 

Uczennice technikum obsługi turystycznej pojechały tam na dwa dni do Hotelu Solar Spa w Szczawnicy aby zapoznać się z zasadmi pracy w hotelu, który oprócz usług noclegowych i gastronomicznych, świadczy jeszcze uslugi z zakresu SPA, zabiegi rehabilitacyjnei kosmetyczne.

Oprócz uczestniczenia w wykładach na temat funkcjonowania hotelu, zasad obsługi, czy działań marketingowych, dziewczyny miały okazję pozwiedzać Szczawnicę i  były m.in. w pijalni wód leczniczych.

zamknij