Kursy kwalifikacyjne

 

 

Zespół Szkół w Libiążu prowadzi nabór na następujące Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

 

 

M.11. Eksploatacja złóż podziemnych

 

M.39. - Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

M.20. Ślusarz

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie ZS w Libiążu

lub pod numerem telefonu 32 623 79 63

 

 

Od września 2012 r. reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy
Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać 252 kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Kto może być uczestnikiem kursu?

Osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe).

 

Zasady kształcenia na kursie

  • Kurs obejmuje zakres jednej kwalifikacji w danym zawodzie i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach.
  • Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie zależy od kwalifikacji i jest określona w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
  • Minimalna liczba słuchaczy na kursie wynosi 20 osób.
  • Zajęcia mogą odbywać się w systemie zaocznym lub w systemie stacjonarnym.
  • Nauka na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez publiczne szkoły i placówki jest nieodpłatna.


Zasady ukończenia kursu

Kurs kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez organizatora kursu. Osoba, która uzyska zaliczenie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji, który przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydawane przez OKE.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu.

 

zamknij