Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM MIESIĘCZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KLASA ZAWÓD TERMIN
III a  technik obsługi turystycznej/techniklogistyk 26.III- 20.IV.2018r.
III b

technik elektronik

2.I. - 26.I.2018r.
III c 

technik mechanik/technik ekonomista

6.XI. - 1.XII.2017r.
III d technik górnictwa podziemnego 26.II. - 23.III.2018r.
zamknij