Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

 04.09.2017 r. -Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe12.02 – 25. 02. 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna29.03-03.04.2018 r.

Egzamin maturalny  04 - 23.05.2018 r. - egzamin pisemny

 09-22.05 2018 r. (oprócz 13 i 20 maja) – egzamin ustny z języka polskiego

 07- 25.05 2018 r. (oprócz13 i 20 maja) – egzamin ustny z języków obcych nowożytnych

04.05.2018 r. – j. polski                                                   

07.05.2018 r. – matematyka

08.05.2018 r. – j. angielski

Dodatkowe dni wolne dla uczniów

11.01.2018 – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodach (sesjazimowa)

02.05.2018

04.05.2018 – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

07.05.2018 – pisemny egzamin maturalny z matematyki

08.05.2018 – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

01.06.2018

19.06.2018r. - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodach (sesja letnia)

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych27 kwietnia 2018 r.

Zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie – 23 czerwca-31 sierpnia 2018 r.

Zebrania z rodzicami:

25.09.2017 – oraz ślubowanie klas I

04.01.2018

17.04.2018

12.06.2018

 

 

Harmonogram klasyfikacji

 Do 08.12.2017 r. – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych

15.12.2017 r.- klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

Do 04.01.2018 r.- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-III

11.01.2018 r. –klasyfikacja śródroczna klas I-III

Do 17.04.2018 r. – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas maturalnych

24.04.2018 r.- klasyfikacja końcoworoczna klas maturalnych

Do 12.06.2018 r. – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas I-III

19.06.2018 r. – klasyfikacja końcoworoczna klas I-III

zamknij