Koła zainteresowań

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE

Śmiech do łez, niezapomniane chwile i emocje sięgające zenitu.

Działalność Szkolnego Koła teatralnego w pewnym stopniu podporządkowana jest kalendarzowi roku szkolnego. Długoletnią tradycją ZS-u było przygotowanie inscenizacji bajki w okresie mikołajkowym. Na widowni gościliśmy wówczas dzieci pracowników szkoły, zapraszaliśmy małych wychowanków Przedszkola nr 2. Uczniowie prezentowali również swoje umiejętności aktorskie przed odwiedzającymi nas w Dniu Otwartym gimnazjalistami. Inną okazją do teatralnych popisów były kolejne pożegnania maturzystów.

Od lutego 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z kołem teatralnym działającym przy Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców w Libiążu. Pan Antoni Buchała, polonista z KSW, zaproponował wspólne przygotowanie inscenizacji czterech powieści Sienkiewicza wg napisanego przez siebie scenariusza. Uczniowie KSW wraz z panem Antonim Buchałą podjęli się wystawienia  Potopu i Pana Wołodyjowskiego. W Zespole Szkół młodzież rozpoczęła przygotowania do inscenizacji Quo vadis? w reżyseriipani Bogumiły Buchały oraz Ogniem i mieczem w reżyseriipani Eweliny Pałki. Muzykę do Ogniem i mieczem skomponował pan Janusz Saługa – nauczyciel Zespołu Szkół.

W ten sposób powstała sztuka monumentalna. Sienkiewicz x 4. Rzymskie tuniki, szlacheckie kontusze, ukraińskie rubaszki i polowe mundury; ponad pięćdziesięcioro uczniów KSW i ZS na scenie, muzyka, taniec, śpiew i, nie będzie to przesadą, świetna gra aktorska,  prawie dwie i pół godziny. Przedstawienie odniosło prawdziwy sukces.

Premiera odbyła się w 11 maja w  Libiąskim Centrum Kultury. Posypały się kolejne zaproszenia. Młodzież występowała w sumie siedmiokrotnie: 23 maja kolejny raz w LCK , dwukrotnie, 22 i 23 maja w Trzebińskim Centrum Kultury,  dwukrotnie w chrzanowskim MOKSiRze: 8 października w ramach obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,
10 października podczas powiatowej gali z okazji Dnia Nauczyciela; 27 października w Oświęcimskim Centrum Kultury. Dużym zaskoczeniem, ale również nagrodą, było zaproszenie przez prezesa Bruk – Bet Termalica do teatru
w Niecieczy. Podczas jednego z przedstawień gościliśmy na widowni pana Piotra Zarembę, redaktora „Do Rzeczy”. Sztuka 4 x Sienkiewicz doczekała się zatem recenzji w poczytnym ogólnopolskim tygodniku.

Młodzież z każdym przedstawieniem grała pewniej i z coraz większym profesjonalizmem. Uczestnictwo w próbach i spektaklach wymagało niejednokrotnie pozalekcyjnego zaangażowania. Technicy zajmujący się dźwiękiem i oświetleniem zdobywali nowe umiejętności, obsługując profesjonalny sprzęt kolejnych obiektów teatralnych. Dla wszystkich był to niewątpliwie czas próby własnych sił i możliwości. Dla opiekunów – cierpliwości…

 Efektem ubocznym prób i występów jest niewątpliwie integracje dwóch środowisk szkolnych, nawiązane przyjaźnie, wspaniałe wspomnienia  i ogromna satysfakcja

Co dalej? Znamy już swoje możliwości…

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone są omówieniu dzieł literackich spoza tzw. „kanonu” lektur szkolnych. Dobór tekstów oparty jest na kompromisie nauczyciel – uczeń. Wśród omówionych dotychczas pozycji znajdowały się dzieła uznawane za klasykę literatury, jak
i pozycje tworzące współczesną popkulturę w dziedzinie czytelnictwa. Zatem profesorowie otwierają się na czytelnicze doświadczenia uczniów i vice versa. Rozpiętość tematyczna wśród dotychczasowo omówionych książek jest zatem imponująca, wystarczy wymienić kilka nazwisk: D. Glukhovsky, J.Verne, J.Iwaszkiewicz, Ł.Orbitowski, A. Sapkowski, J.B Singer, G.Orwell…

Demokratyczny układ w doborze literatury pozwala nam się lepiej poznać, zrozumieć. Nie wymagamy od uczniów wyuczonego zachwytu nad tzw. „literaturą z wyższej półki”, tłumimy w sobie odruchy uprzedzenia wobec „łatwej literatury”. Poziom dyskusji jest świetną metodą weryfikacji; im głębsza i wielowątkowa konwersacja, tym wyżej oceniamy przeczytane dzieło.

Staramy się, aby spotkania odbywały raz w miesiącu. O terminie i wybranej lekturze informujemy przez plakaty, ogłoszenia na stronie internetowej szkoły i oczywiście Facebooku.

Ddbamy o miłą i przyjazną atmosferę, niewątpliwie sprzyja temu wspólna kawa i słodki poczęstunek.

Nasz klub jest wciąż otwarty. Nie ma konieczności uczestnictwa we wszystkich spotkaniach. Szczegółowych informacji udzielą panie prowadzące spotkania: Aleksandra Pawlica – Bębenek i Ewelina Pałka.

KOŁO POEZJI ŚPIEWANEJ

 

Spotkania „Koła Poezji Śpiewanej” w naszej szkole łączą przyjemność wspólnego przebywania i śpiewania z odkrywaniem piękna poezji i nauką śpiewu.

Nauczycielem prowadzącym jest p. Janusz Saługa.
Czym jest poezja śpiewana?
Jak mówi definicja „Poezja śpiewana” - to pojemny i nieprecyzyjnie określony gatunek muzyczny, w którym utwory składają się z wiersza, zwykle o charakterze ballady, oraz skomponowanej specjalnie do utworu muzyki. Najczęściej są to kompozycje o głębokiej treści, wyszukanej, często delikatnej melodii oraz skromnej aranżacji (zwykle na gitarę).
Pierwszym wyzwaniem naszej grupy był udział w szkolnych jasełkach. Przygotowaliśmy kolędy tradycyjne, (pasujące do scenariusza przygotowanego przez p. Beatę Czarnik i Zofię Dyndę) , jak i kolędy mniej znane np. do tekstów Leszka Aleksandra Moczulskiego.
Drugim zadaniem, którego podjęliśmy się jako grupa było przygotowanie w naszej szkole obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych przypadającego na 1 marca 2014. W przygotowanym słowno- muzycznym programie sięgnęliśmy po utwory i poezję takich znakomitości jak Jacek Kaczmarski – „ Modlitwa o wschodzie słońca”, Przemysław Gintrowski – „Jeszcze dzień jeszcze dwa..” , Zbigniew Herbert – „Mur” , czy też Andrzej Kołakowski – „ Przysięga” czy „Ballada o drugiej konspiracji”.

JANUSZ SAŁUGA - OPIEKUN

KOŁO GEOLOGICZNE

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w wycieczkach terenowych o tematyce geologiczno-przyrodniczej podczas których będziemy posługiwać się mapami, kompasami, będziemy rozpoznawać budowę geologiczną skał i utwory tektoniczne w naszej okolicy i nie tylko. Co roku organizujemy również wycieczkę do libiąskiej kopalni dolomitu oraz na Akademię Górniczo-Hutniczą na giełdę minerałów, skał i skamieniałości.

 

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

SZKOLNE KOŁO CARITAS

Caritas – „Nadmiar dobroci nie szkodzi!”

W ciągu kilku lat działalności, dzięki chętnym do współpracy uczniom i nauczycielom udało nam się zorganizować bardzo wiele akcji, by pomóc tym najbardziej potrzebującym.

Akcje charytatywne:

-zbiórka nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla dziecka niepełnosprawnego.

- zbiórka koców, pledów, artykułów spożywczych, chemii dla zwierząt ze schroniska w Oświęcimiu.

- akcja „Pełna miska dla schroniska” i „ Mikołajki dla schroniska”

-zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły akcja „Świąteczna

Paczka”

- Wolontariat – udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych dla osób potrzebujących na terenie gminy Libiąż.

2. Akcja ekologiczna :

- zbiórka zużytych baterii.

Opiekunami koła są : M. Cupiał, ks. S. Kozyra, B. Czarnik, Z. Dynda

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim pomagającym!

 

 

zamknij