Wychowawcy i sale lekcyjne

I a - technik mechanik/technik logistyk mgr Agnieszka Warzecha
I b - technik energetyk/technik elektronik mgr Małgorzata Szpara
I c - technik górnictwa podziemnego/ technik obsługi turystycznej mgr Agnieszka Toporek
II a - technik logistyk  mgr Halina Szczurek
II b - technik mechanik/technik elektronik mgr Agnieszka Tadla
II c - technik górnictwa podziemnego/ technik obsługi turystycznej mgr Wioletta Kosowska
III a - technik logistyk/technik obsługi turystycznej mgr inż. Jadwiga Bochenek
III b - technik elektronik mgr Iwona Głownia
III c - technik mechanik / technik ekonomista mgr inż. Katarzyna Nastawny
III d - technik górnictwa podziemnego mgr Ewelina Pałka
IV c - technik mechanik mgr inż. Janusz Saługa
IV d - technik obsługi turystycznej/technik elektronik mgr Wanda Jarczyk
IV e - technik górnictwa podziemnego/ technik ekonomista mgr Agnieszka Król
IV f - technik górnictwa podziemnego mgr Stanisława Wawrzacz
IV g - technik górnictwa podziemnego mgr Urszula Grabowska

 

 

Nazwisko i Imię numer gabinetu/sali lekcyjnej

mgr Buchała Bogumiła                    
mgr inż. Fraś Maria                       
mgr inż. Siewniak Maciej   


mgr Bębenek Joanna
mgr inż. Bochenek Jadwiga        
mgr Cupiał Mariola             
mgr inż. Czaplicka Leokadia 
mgr Czarnik Beata                        
mgr Dęsoł Ludwik          
mgr Dynda Zofia   
mgr Głownia Iwona             
mgr Grabowska Urszula       
ks. mgr Grodecki Janusz                
mgr inż. Gucik Stanisław                
mgr inż Gut Lucyna                       
mgr Jarczyk Wanda                       
mgr inż. Jawor Magdalena              
mgr Kawala Dominik                     
mgr Kosowska Wioletta                 
mgr Król Agnieszka                      
ks. mgr Kozyra Sebastian                      
mgr Łabęcka Izabela                    
mgr inż. Nastawny Katarzyna        
mgr Pałka Ewelina                        
mgr Pawlica-Bębenek Aleksandra    
mgr Piotrowski Andrzej                   
mgr Piotrowska Ewa                       
mgr Płatek Łukasz                          
mgr Saługa Janusz                         
mgr Słowik Urszula                        
mgr Solarski Grzegorz                   
mgr Szczurek Halina                     
mgr Szpara Małgorzata                 
mgr Tadla Agnieszka                    
mgr Toporek Agnieszka                 
dr Andrzej Warszawski                  
mgr Warzecha Agnieszka              
mgr Wawrzacz Stanisława              
mgr Widlarz Jadwiga                     
mgr Wronka Elżbieta                    
mgr Wróbel Anna                         

gabinet dyrektora
gabinet wicedyrektorów
gabinet wicedyrektorów


24
109
117 pedagog szkolny
109
217
120
217
217
207
22
109
209
112
112
hala sportowa
217
119
211
207
14
217
19 biblioteka
119
209
201
21
13
hala sportowa
101
209
115
201
22
21
206
hala sportowa
21
112

 

zamknij