Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 01.09.2016 r. -Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe – 30.01 – 12. 02. 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 13-18.04.2017 r.

Egzamin maturalny  04 - 24.05.2017 r. - egzamin pisemny

 04 - 26.05.2017 r. – egzamin ustny „stara formuła”

 08- 20. 05. 2017 r. – egzamin ustny „nowa formuła”.

04.05.2017 r. – j. polski                                                   

05.05.2017 r. – matematyka

08.05.2017 r. – j. angielski

Dodatkowe dni wolne dla uczniów

14.10.2016

31.10.2016

12.01.2017 – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodach (sesjazimowa)

02.05.2017

04.05.2017 – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

05.05.2017 – pisemny egzamin maturalny z matematyki

08.05.2017 – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

16.06.2017

20.06.2017 - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodach (sesja letnia)

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych – 28 kwietnia 2017 r.

Zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych – 23 czerwca 2017 r.

Zebrania z rodzicami:

19. 09. 2016 – oraz ślubowanie klas I

05. 01. 2017

11. 04.2017

13. 06.2017

 

 

Klasyfikacja

 Do 9 grudnia 2016 r. – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych

16 grudnia 2016 r.- klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

Do 05 stycznia 2017 r.- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-III

12 stycznia 2017 r. –klasyfikacja śródroczna klas I-III

Do 11 kwietnia 2017 r. – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas maturalnych

25 kwietnia 2017 r.- klasyfikacja końcoworoczna klas maturalnych

Do 13 czerwca 2017 r. – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas I-III

20 czerwca2017r. – klasyfikacja końcoworoczna klas I-III

zamknij