Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

 03.09.2018 r. -Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe – 14.01 – 27. 01. 2019

Wiosenna przerwa świąteczna – 18. 04-23.04.2019 r.

Egzamin maturalny  06 - 23.05.2019 r. - egzamin pisemny

 09-22.05 2019 r. (oprócz 12 i 19 maja) – egzamin ustny z języka polskiego

 06- 25.05 2019 r. (oprócz 12 i 19 maja) – egzamin ustny z języków obcych nowożytnych

06.05.2019 r. – j. polski                                                                         

07.05.2019 r. – matematyka

08.05.2019 r. – j. angielski

Dodatkowe dni wolne dla uczniów

02.11.2018 – dzień odpracowany 06.10.2018

10.01.2019 – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodach (sesjazimowa)

02.05.2019

06.05.2019 – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

07.05.2019 – pisemny egzamin maturalny z matematyki

08.05.2019 – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

17.06.2019 - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodach (sesja letnia)

18.06.2019 – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych – 26 kwietnia 2019 r.

Zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych – 21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie – 22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.

Zebrania z rodzicami:

19.09.18

03.01.19

09.04.19

05.06.19

 

 

 

 

Harmonogram klasyfikacji

 Do 05.12.18 r. – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych

12.12.18 r.- klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

Do  03.01.19- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-III

10.01.19 –klasyfikacja śródroczna klas I-III

Do  09.04.19 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas maturalnych

16.04.19 - klasyfikacja końcoworoczna klas maturalnych

Do 05.06.19 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas I-III

13.06.19 – klasyfikacja końcoworoczna klas I-III

zamknij