III Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS

2014-12-08

1 grudnia, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, została zorganizowana w naszej szkole już trzecia edycja konkursu wiedzy HIV nie zna granic. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży - wzięło w nim udział 34 uczniów Zespołu Szkół w Libiążu.
Celami konkursu było między innymi: szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat HIV i AIDS, kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych, rozpowszechnianie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV, propagowanie bezpiecznych zachowań w aspekcie HIV oraz AIDS.
Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych między innymi z: budową wirusa HIV, przebiegiem infekcji wirusowej, drogami zakażenia wirusem HIV, profilaktyką HIV, diagnostyką w kierunku HIV, leczeniem osób chorych na AIDS.

8 grudnia odbyło się podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród przez Dyrektor Zespołu Szkół w Libiążu panią Bogumiłę Buchałę.

Laureatami konkursu zostali:
Łukasz Kowalski I miejsce
Jakub Kosowski II miejsce
Grzegorz Rusek III miejsce

Laureatom oraz pozostałym uczestnikom konkursu gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy z tak ważnej dziedziny, jaką jest profilaktyka zdrowotna.

Organizator konkursu
Agnieszka Tadla

zamknij