I miejsce w Kampanii „Drugie Życie”

2014-06-30

Zaangażowanie uczniów Zespołu Szkół w Libiążu docenione - I miejsce w Kampanii „Drugie Życie”. 

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni z zajęcia I miejsca w Kampanii „Drugie Życie”.
Jest to niezwykła kampania, która porusza ludzkie serca i pomaga otworzyć się na potrzeby innych. Jej głównym celem jest szerzenie informacji na temat transplantologii, obalanie mitów i stereotypów dotyczących przeszczepów.
Akcja ta skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, ponieważ zakładamy że to właśnie oni są inicjatorami zmian w sposobie myślenia na ten temat. To młodzi ludzie po przyjściu ze szkoły do domu przekazują informacje i przekonują do akcji swoich rodziców, krewnych, znajomych.
Zostanie laureatem w kampanii dotyczącej tak ważnego tematu jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Nagrodą jest już sama satysfakcja, że tak wielu  spośród nas jest altruistami i chętnie pomaga innym. Organizatorzy ufundowali trzy nagrody czeki o wartości 1000 zł. Pieniądze te są przeznaczone na realizację wybranego przez laureatów celu charytatywnego.
Na sukces pracowało wielu uczniów i nauczycieli - ponad 30 osób było bezpośrednio zaangażowanych w działania w ramach kampanii. Nad przebiegiem akcji czuwały koordynatorki: pani Jadwiga Bochenek, Mariola Cupiał i Anna Kula.
Skuteczność naszych działań i ich i wysoka ocena przez jury zaowocowała zaproszeniem nas do udziału w programie telewizyjnym w TVP Kraków.

 

O Kampanii „Drugie Życie” w TVP Kraków

 

Jadwiga Bochenek

zamknij