ZUS ( i nie chodzi o emerytury)

2015-11-26

Nasza szkoła, już o dłuższego czasu, chętnie współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie. Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i pracownicy ZUS-u współdziałają ze sobą, w ramach realizacji projektów, których celem jest propagowanie wiedzy o powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych.

23 listopada 2015 uczniowie klas technikum ekonomicznego udali się do Chrzanowa, by, w ramach projektu „Lekcja z ZUS”, poznać tę placówkę.

Już na miejscu przywitał nas pan naczelnik wydziału Marcin Kymona i z wielkim zaangażowaniem przedstawił swoje miejsce pracy. Najpierw wyjaśnił nam działanie urzędomatu i biletomatu, które zdecydowanie ułatwiają petentom szybkie załatwienie prawie każdej sprawy. Następnie przeszliśmy do sporej sali operacyjnej, która dla wygody klientów została podzielona na trzy sektory. Pan naczelnik objaśnił, co i jak można w nich załatwić. Zwrócił też naszą uwagę na liczne broszury, druki, ciągłą informację na telewizorach i tablicach, dzięki którym można dotrzeć, bez pomocy pracownika ZUS-u, do potrzebnej wiedzy. Na koniec wizyty przedstawił nam, jak pracuje kancelaria ZUS-u. Dowiedzieliśmy się m. in., że placówka wysyła około 20 000 listów miesięcznie, podpatrywaliśmy pracę pań, które przyjmują korespondencję. Zdumiała nas szybkość pracy kopertownicy i to, jak bardzo odpowiedzialna jest praca osoby, która czuwa nad jej przebiegiem. Wizytę w ZUS-ie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem przed budynkiem placówki i zapewnieniem, że chętnie przyjedziemy znowu po kolejną „porcję” wiedzy.

Beata Czarnik

 

zamknij