Sukces naszego ucznia

2015-11-20

Grzegorz Smętek w finale konkursu "Bezpieczny skok z bhp do górnictwa"

   20 listopada br. w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach odbył się finał konkursu "Bezpieczny skok z bhp do górnictwa" w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach górniczych. Uczeń klasy IVd Grzegorz Smętek z sukcesem przeszedł przez etap szkolny i międzyszkolny tego konkursu, a w finale zajął IV miejsce.
  Finał składał się z dwóch części - praktycznej oraz teoretycznej. W części teoretycznej uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test zawierający 30 pytań. Część praktyczna odbyła się w Podziemnym Ośrodku Szkolenia Zawodowego, zlokalizowanym na poziomie 370 m w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące urządzeń odstawy urobku i transportu materiałów oraz profilaktyki w zwalczaniu zagrożeń naturalnych i technicznych.
   Konkurs zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach razem z Wyższym Urzędem Górniczym oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

GRATULUJEMY!

 

Więcej informacji o konkursie

zamknij