II Powiatowy Konkurs Ekologiczny

2019-04-01

 Dobra energia dla wszystkich

W dniu 27 marca w Zespole Szkół w Libiążu odbył się II Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem Dobra energia dla wszystkich. Patronat nad konkursem pełnił TAURON POLSKA ENERGIA SA oraz Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

Głównym celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska, zagrożeniach związanych z działalnością człowieka, propagowanie istoty zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

W konkursowe szranki stanęło 36 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu chrzanowskiego, którzy rywalizowali w zespołach dwuosobowych. Młodzież zmierzyła się zarówno z zadaniami teoretycznymi, jak i praktycznymi, podczas których wykazała się wszechstronną wiedzą z zakresu antropogenicznych przekształceń środowiska, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zasad gospodarowania odpadami oraz sposobów ochrony przyrody.

Pomimo zaciętej rywalizacji, wśród uczestników konkursu panowała serdeczna atmosfera, Dobra energia… zauważalna była zarówno wśród konkurujących zespołów, jak i ich opiekunów.

 

Laureatami konkursu zostały następujące zespoły:

 

I miejsce -  Weronika Koryczan i Maja Kurek (Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini),

II miejsce – Helena Lasoń i Aleksandra Stachecka (Szkoła Podstawowa nr 10 w Chrzanowie),

III miejsce – Maria Kulak i Marta Stanisławska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Libiążu).

Gratulacje!

 

Konkurs przygotowały: Agnieszka Tadla i Jadwiga Bochenek – nauczycielki w Zespole Szkół w Libiążu.

 

 

 

zamknij