Lekcja Prawa - wizyta w Sądzie Okręgowym w Katowicach

2015-05-14

Znajomość prawa powoduje, że łatwiej i spokojniej, żyje nam się w dzisiejszym świecie.

NIEZNAJOMOŚĆ PRZEPISOW PRAWNYCH

NIE ZWALNIA CIĘ Z ICH DZIAŁANIA. 

14 maja 2015 roku pani Jadwiga Bochenek zabrała nas na wycieczkę do Sądu Okręgowego w Katowicach, drugiego co do wielkości sądu w Europie, w  celu zapoznania się z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości .

Jako uczeń III klasy technikum ekonomicznego miałem okazję uczestniczyć w kilku rozprawach. Wraz z kolegami i koleżankami stanowiłem publiczność, która bacznie przyglądała się całemu wydarzeniu. Była to świetna okazja, by poznać procedury i przebieg postepowania sądowego a także porozmawiać z sędzią – panem Markiem Sidełko, który chętnie udzielał  odpowiedzi na nasze pytania i rozwiewał wątpliwości dotyczące prawa pracy.

Rozpraw było kilka, a dotyczyły one różnych zagadnień – np. przywrócenia do pracy, wypłaty odszkodowania z powodu wypadku i  innych naruszeń  praw pracowniczych. Budynek sądu zrobił na nas duże wrażenie, a rozprawy, choć bogate w używanie skomplikowanych terminów, z biegiem czasu stały się dla nas bardziej jasne i oczywiste. Myślę, że wyjazd ten poszerzył naszą wiedzę na temat sądownictwa i uporządkował wiadomości, które zdobyliśmy na lekcjach prawa.

Wizyta w sądzie uświadomiła nam, że jeśli pracodawca łamie nasze prawa wynikające z kodeksu pracy, to sąd jest miejscem rozwiazywania sporów , ale jednocześnie, obserwując emocje i stres stron biorących udział w postępowaniach, doszliśmy do wniosku, że jeśli jest możliwość rozwiązania sporu w inny sposób, to należy go wykorzystać – sąd jest ostatecznością.

 

Rafał Kałuża 

zamknij